Online webinár: Doc, data, platforms – spoznajte verzie Pro.2022

Špecializovaný online workshop – Inovácie, ktoré vám reálne pomôžu v praxi

Špecializovaný online workshop určený pre zástupcov finančného, telekomunikačného a priemyselného sektora. Čaká na vás najnovšie know-how z technologických oblastí, ktoré pomôžu vašej firme rásť: DMS, data, cloud, automatizácia, cyber security.

Okrem toho vám exkluzívne predstavíme novinky pre efektívnejšiu prácu a lepší prehľad – Finpro a Edproc.

27. apríl 2022          9:00 – 12:00 hod.

Registrovať sa môžete už dnes na kc.datalan.sk/webinare. Webinár je bezplatný a kapacitne neobmedzený.

Tešíme sa na online stretnutie!

Rastislav Bajtoš

Riaditeľ segmentu Financie, telekomunikácie a priemysel
DATALAN

Očakávajte efektivitu a pozitívnu skúsenosť

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov