P♡DPORUJEME:
Fandíme šikovným ľuďom a
užitočným projektom

Fandíme šikovným ľuďom a užitočným projektom, pomáhame šíriť povedomie o správnych veciach, spájame tých, ktorí chcú a dokážu meniť veci k lepšiemu, tlieskame talentom aj odvahe, veríme potenciálu silných ideí a presúvame ich do života, obdivujeme nezlomnosť, vážime si vytrvalosť a ceníme tvrdú prácu — a stojíme a podporujeme mnohých, s ktorými nás práve tieto vlastnosti spájajú.

Podporujeme športové talenty, potenciál slovenských vedcov, vzdelávanie našej budúcej generácie, ale aj odborné podujatia, digitalizáciu miest, v ktorých žijeme či univerzity, na ktorých študujú naše deti. Predstavujeme vám výber tých, pri ktorých už dlhodobo stojíme a podporujeme:

VZDELÁVANIE

Aj Ty v IT — Čo dokážu ženy vo svete IT?

Sme presvedčení, že IT nie je doménou len mužov, a že ženy sú jeho nenahraditeľnou súčasťou. Preto sme už 5 rokov partnerom združenia Aj Ty v IT a aktivity Girl´s Day, ktoré podporujú a motivujú dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v tomto odbore. Veríme, že aj s našou podporou sa podarí dosiahnuť, aby ľudia prestali vnímať IT len ako mužské povolanie a zvýšili sme záujem žien o svet IT. Žijeme v dobe, kedy sú dôležité schopnosti človeka, jeho vzdelanie, zručnosti, ochota pracovať v tíme a zlepšovať sa — na tom, či je to ona alebo on, nezáleží. Neexistuje preto dôvod, aby sa dievčatá vyhýbali štúdiu a neskoršej kariére v IT segmente. Ak tak urobia, môžu prísť o zaujímavú kariéru a my z IT firiem prídeme o kolegyne, ktoré by sme u nás radi privítali.

OpenLab – Ako spomaliť odliv talentov do zahraničia?

Aj s týmto cieľom sme sa stali generálnym partnerom OpenLab, ktorý realizuje odborné vzdelávanie študentov stredných odborných škôl zameraných na IT v inovatívnom technologicko-vzdelávacom centre. Našou spoločnou misiou je spomalenie odlivu talentov do zahraničia. V OpenLabe sa tí najšikovnejší študenti učia najnovšie technológie, sú vedení k zodpovednosti a samostatnosti, učia sa princípy partnerského prístupu, práce v tíme, trénujú si svoje schopnosti sebareflexie a podnecujujú kreativitu. 

DETI

DUK Online – Sprístupňujeme štúdium deťom na celom Slovensku

Najlepšia investícia do spoločnej budúcnosti je podpora vzdelávania našich detí. Preto už 13 rokov prinášame deťom možnosť študovať online a získať diplom absolventa Detskej Univerzity Komenského Online. Univerzita aj tento rok prináša deťom nové vedomosti a spestrí im leto. Na prázdninovú online univerzitu sa každý rok hlásia stovky detí, ktoré lákajú nielen zaujímavé a netradičné témy prednášok, ale aj možnosť vidieť a počúvať univerzitného profesora. Najväčšou výhodou je, že môžu študovať odkiaľkoľvek – či už sú počas leta doma, na prázdninách u babky či na dovolenke pri mori.

Nadácia detského kardiocentra – Cez umenie k detskému srdcu

Cez umenie k detskému srdcu. To je mottom Nadácie detského kardiocentra, ktoré každý rok práve pomocou umenia pomáha tým najmenším pacientom. Keď je to v našich silách a ide o dobrú vec, treba pomôcť. Preto DATALAN už 10 rokov podporuje nadáciu, ktorej cieľom je podporovať všetky aktivity vedúce k zlepšeniu komplexnej starostlivosti o deti so srdcovými chybami liečené v Detskom kardiocentre. Jedným zo spôsobov, ako pomôcť najmenším pacientom, je Kalendár Nadácie detského kardiocentra.

VEDU

Vedec roka – Veríme potenciálu slovenských vedcov

Uvedomujeme si, že vďaka našim excelentným vedcom a inováciám môžeme rásť ako osobnosti, ale aj ako moderná krajina. Preto v DATALANe už 11 rokov podporujeme ocenenie Vedec roka, ktoré robí osvetu o výsledkoch práce našich vedcov, profesionálne a spoločensky vyzdvihuje najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Každoročne ho organizuje CVTI SR, SAV a ZSVTS. DATALAN je dlhoročným partnerom aktivity, pretože sme presvedčení o tom, že ľudia, ktorí sa vede erudovane a s nadšením venujú, nie sú na Slovensku ocenení dostatočne. Naša spoločnosť prežíva krízu autorít, čoho sprievodným znakom je nielen nedocenenie vedy, ale aj úpadok kritického myslenia, rozmach hoaxov a nedôvera k dátam i faktom. Tento stav v konečnom dôsledku poškodzuje celú spoločnosť a aj aktivity, ako je Vedec roka, majú potenciál vrátiť vede a vedcom vážnosť a ukázať verejnosti, že poznanie založené na výsledkoch výskumu nestráca na relevancii, práve naopak.

ŠPORT

Cyklistický klub MŠK Žiar nad Hronom – Rozvíjame nové športové nádeje

DATALAN podporuje mladé športové talenty a dáva im možnosť rozvíjať svoje nadanie a to, čo robia naozaj radi a v čom sú dobrí. Keďže mnohí datalanci sú srdcom športovci, bojovníci a cyklistika patrí medzi našimi kolegami na prvé miesto v rámci športových aktivít, už 11 rokov podporujeme mladých cyklistov z MŠK Žiar nad Hronom. Z vlastnej skúsenosti vieme, že cyklistika, tak ako mnohé iné športy, má široký a všestranný vplyv na formovanie osobnosti mladého človeka, pozitívne ovplyvňuje ich spôsob života, pomáha znášať stresové situácie. Preto sme dlhoročne hrdým partnerom mladých športovcov a želáme im aj našim datalanským cyklistom veľa úspešných kilometrov tým správnym smerom — na dvoch kolesách aj v živote.

Slovenský paralympijský výbor – Túžba víťaziť je u všetkých rovnaká

Túžba bojovať a víťaziť je u všetkých rovnaká. Preto sme 13 rokov boli  hrdým partnerom Slovenského paralympijského výboru, ktorý zohráva na Slovensku významnú úlohu v športe zdravotne znevýhodnených. Našich paralympionikov podporujeme a držíme im palce, pretože veríme, že všetci máme rovnaké právo športovať, baviť sa, žiť a vyhrávať. 

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov