Podporili sme už 23. ročník podujatia Vedec roka

5 vedeckých pracovníkov si v utorok 16. júna prevzala ocenenia Vedec roka 2019.

V kategórii Vedec roka získal ocenenie Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky SAV. „Ocenenie som získal za výsledky základného výskumu, konkrétne išlo o výsledky výskumu, ktoré sa týkajú laboratórneho modelovania vlastností čiernych dier, ktoré sú vo vesmíre. Druhou časťou je vývoj a rozvoj fyziky nízkych teplôt na Slovensku, ktoré vyústili za 20 rokov k tomu, že úroveň fyziky nízkych teplôt je na absolútnej svetovej špičke,“ poznamenal Skyba.

Ocenenie v kategórii Mladý vedecký pracovník získal Cyril Rajnák z Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave za prínos v oblasti skúmania jednomolekulových, jednoiónových a jednoretiazkových magnetov a ich potenciálneho využitia v praxi.

Ocenenie v kategórii Inovátor roka si prevzal Ján Híveš z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Ocenený bol za výskum a vývoj technológie výroby silného „zeleného“ oxidovadla – železanu – schopného ekologicky likvidovať široké spektrum mikropolutantov v životnom prostredí, hlavne vo všetkých typoch vôd.

V kategórii Technológ roka triumfoval Emil Spišák z Ústavu technologického a materiálového inžinierstva TUKE. Ocenenie získal za návrh a realizáciu Prototypového a inovačného centra Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Oceneným v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce sa stal Dušan Galusek z Centra pre funkčné a funkcionalizované sklá Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ocenený bol za úspešnú mnohoročnú spoluprácu so svetovými a európskymi pracoviskami materiálového výskumu a získanie podpory z programu Horizont 2020 na vybudovanie centra sklárskeho výskumu európskeho významu v SR.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) uviedol, že rezort sa bude snažiť podporovať vedu, pretože je dôležitá.

Cieľom podujatia Vedec roka, ktorého partnerom je aj DATALAN, je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Počas predchádzajúcich týždňov sa ešte viac ukázala dôležitosť a význam práce vedcov, preto ich ako každoročne podporujeme a veríme, že ich status v spoločnosti stúpne a budeme im vďačiť za neúnavné výkony a kvalitné výsledky nielen v zlých ale aj dobrých časoch. Veríme tiež, že veda a výskum sa postupne dostanú do centra diania.

Ocenenie vyhlásili Centrum vedecko-technickych informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností a záštitu nad jeho 23. ročníkom prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

 

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov