Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka 2020

V DATALANe už dlhodobo podporujeme aktivitu Vedec roka, ktorá robí osvetu o výsledkoch ich práce. Už 24. ročník pozná svojich víťazov.

V Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si v utorok 29. 6. prevzalo prestížne ocenenie 5 špičkových slovenských vedcov:

  • Vedec roka: RNDr. Imrich Barák, DrSc., z Ústavu molekulárnej biológie, SAV za unikátne výsledky v oblasti fyziológie baktérií a objav vzniku bakteriálnych nanotrubíc ako prejav zomierajúcej bunky.
  • Mladá vedecká pracovníčka: RNDr. Ing. Katarína Kaľavská, PhD., z Národného onkologického ústavu za rozvoj biobankingu pre nádorové ochorenia na NOÚ a predklinický výskum v oblasti testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek.
  • Inovátor roka: RNDr. Boris Klempa, DrSc., z Virologického ústavu, Biomedicínske centrum SAV za inovatívny výskum nových metód diagnostiky SARS-Cov-2 využiteľný pre testovanie detí v školách, podiel na vývoji slovenských PCR testov a reprezentáciu Slovenska v projekte Európskeho vírusového archívu EVA-GLOBAL.
  • Technológ roka: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., zo Strojníckej fakulty, STU v Bratislave za mimoriadny prínos v oblasti vývoja nových netradičných a unikátnych technológií spracovania suchých aj vlhkých práškových a zrnitých látok, v oblasti pokrokových materiálov pre nasadenie v systémoch Industry 4.0 a výchovu mladých technológov.
  • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, TU v Košiciach za významný rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti projektov, vedy a výskumu na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.

„Som veľmi rád, že sa aj tento rok, napriek nepredvídateľnej pandemickej situácii, podarilo opätovne zorganizovať ocenenie Vedec roka. Nikdy predtým nebolo také evidentné, že veda je skutočne strategickým faktorom rozvoja modernej spoločnosti. Je na čase, aby sme si to všetci zapamätali a vážili si ľudí, ktorí ju aj tu na Slovensku robia na tej najvyššej úrovni,“ povedal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Ľudovít Paulis vo svojom príhovore

Zistite viac o práci našich vedcov v zázname z podujatia.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov