Prispievame k informatizácii miest a obcí

Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) vstúpil do ďalšej fázy, ktorej najdôležitejšiu časť predstavuje pripájanie existujúcich informačných systémov obcí a miest a ich integrácia dobudovaného Informačného systému DCOM (IS DCOM).

Na zabezpečení pripájania obcí a miest do IS DCOM spolupracuje spolu osem spoločností, medzi nimi aj DATALAN, ktoré sú skúsenými dodávateľmi Informačných systémov obcí (ISO). „Inštalačné tímy spolupracujú s IT odborníkmi v jednotlivých regiónoch, so spoločnosťami, ktoré sú dodávateľmi informačných systémov a ktoré s viacerými obecnými a mestskými úradmi majú dlhoročnú spoluprácu. Vzájomná spolupráca, na ktorej sme sa s ISO dodávateľmi dohodli, je zárukou, že prepájanie existujúcich informačných systémov, následná technická migrácia dát a pripojenie do IS DCOM prebehne úspešne a projekt DCOM tak naplní svoje ciele,“ uviedol Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DataCentra elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), ktoré je realizátorom projektu Dátové centrum obcí a miest.

V rámci Dátového centra obcí a miest, prostredníctvom takzvaných DCOM eGov modulov, budú obce riešiť časť svojej agendy ako sú napríklad dane a poplatky, budú schopné prijímať a spracovávať elektronické podania od občanov v rámci originálnych kompetencií obcí pre 138 elektronických služieb (eSlužby).

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov