Školy neboli na pandémiu pripravené, no v mnohom ich posunula vpred

Náhly prechod na online vzdelávanie zasiahol tak učiteľov, žiakov, ako aj ich rodičov. Zatvorené školy ich prinútili naučiť sa pracovať s modernými technológiami. Ako zaznelo vo verejnej online diskusii spoločnosti DATALAN „Smart vzdelávanie: Ako inteligencia hýbe svetom“ – hoci osobný kontakt zostane v školstve nenahraditeľný, mnohé z nových zručností využijú aj v budúcnosti.

DATALAN ako líder v oblasti digitalizácie školstva hľadá prienik moderných technológií s prioritami školstva a reálnymi možnosťami na Slovensku. Do verejnej diskusie, ktorá sa konala 3. júna v Novej Cvernovke a bola bezplatne prístupná online, pozval zástupcov reprezentujúcich rôzne uhly pohľadu. Záznam je dostupný všetkým záujemcom na datalan.sk/podporuje

Diskusia potvrdila, že dištančné vyučovanie bolo v slovenských podmienkach na začiatku o hľadaní vhodnej komunikačnej platformy, o úlohách cez Edupage, skolanawebe.sk, aj cez mail, no najmä výraznom náraste potreby samoštúdia, či zapojenia rodičov do vzdelávacieho procesu. Hoci šlo o krízovú situáciu, v mnohom školám pomohla, stala sa totiž významným akcelerátorom vývoja. „Nielen školstvo, ale celá slovenská spoločnosť nebola pripravená na pandémiu a zmenu v spôsobe fungovania, ktorú priniesla. Týkalo sa to každého, aj firiem či samospráv. Prechod do online prostredia bol náhly, čo bola výzva nielen po technickej, ale aj personálnej stránke,“ povedal CEO DATALANu Marek Paščák. Podľa jeho skúseností stúpol dopyt predovšetkým po kolaboračných technológiách, od hardvéru, cez softvér, licencie až po školenia. „Som rád, že v tejto situácii podali pomocnú ruku aj technologické firmy a mnohé riešenia, napríklad licencie, poskytli školám zadarmo,“ pripomenul.

Podľa Ivety Barkovej, riaditeľky a učiteľky na súkromnej základnej škole v Senci a zároveň víťazky ceny Učiteľ Slovenska 2020, sa situácia na školách zásadne líšila v prvej a druhej vlne pandémie. Kým na jar 2020 boli postavené pred výzvy, ktoré ich zaskočili a prekvapili, na druhú vlnu sa už dokázali pripraviť v predstihu. „Na začiatku sme boli nútení improvizovať, neskôr sme už dokázali online vyučovanie plánovať a pripravovať vopred. Prispôsobovali sme ho nielen veku detí, do úvahy sme brali aj situáciu rodičov, ktorých tiež pandémia zasiahla a museli pracovať z domu. Druhú vlnu sme očakávali a pripravovali sa na ňu už od augusta,“ prezradila Iveta Barková.

Podľa jej informácií prechod na online vzdelávanie v počiatkoch zvládlo len okolo 15 až 20 % škôl. Výzvou bolo pripraviť nielen deti, kedy najmä tie menšie mali problém zvládať moderné technológie (napríklad pracovať s prílohami), ale aj učiteľov.

Pomôcť môže aj YouTube

V tejto situácii boli pre menšie deti veľkou pomocou aj neoficiálne vzdelávacie projekty, ktoré mohli nájsť v online priestore. Jedným z najvýznamnejších je YouTube kanál Dejepis Inak, ktorý prevádzkuje Sandra Sviteková. Vyštudovaná učiteľka filozofie a histórie sa prostredníctvom neho snaží predstaviť vybrané aspekty dejín prístupnou a interaktívnou formou. Jej videá majú vyše 11 miliónov zhliadnutí a ako učebný materiál ich využívajú aj mnohí učitelia dejepisu. „Bola by som rada, ak by online obsah v školskom prostredí slúžil aj ako podklad na diskusiu a nebol prezentovaný iba pasívne. To je aj mojím cieľom: nielen vzbudiť záujem o dejiny, ale prispieť aj k rozvoju kritického myslenia. Práve vďaka poznaniu histórie môžu ľudia lepšie chápať dianie v súčasnosti, nachádzať príčinné súvislosti a nebyť napríklad ľahkým terčom hoaxov,“ vysvetlila Sandra.

O tom, že jej YouTube kanál nachádza odozvu, svedčia nielen počty jeho videní, ale i fakt, že sa stala finalistkou súťaže Forbes 30 pod 30 a vyhrala aj hlasovanie v rámci projektu DATALAN Podporuje, ktorým DATALAN oslávil svoje 30. výročie. V rámci projektu bolo vybraných 30 verejnoprospešných iniciatív, združení aj jednotlivcov, a široká verejnosť mohla jedným klikom určiť, komu má DATALAN poskytnúť svoju podporu. O výsledku rozhodovalo 5 110 hlasov, z ktorých Dejepis Inak získal 1 330. Sandra Sviteková tak od DATALANu ako podporu prijala nielen nový počítač či profesionálny mikrofón pre nahrávanie YouTube relácií, ale aj finančnú pomoc 1 330 eur, ktorá jej pomôže v ďalšom rozvoji online aktivít.

Online sa dajú zvládnuť aj štátnice

Vzdelávanie v pandémii však bolo výzvou aj pre vysoké školy, a to napriek tomu, že ich študenti majú s modernými technológiami bohaté skúsenosti a sú zvyknutí aj na samoštúdium. „Digitálne zručnosti učiteľov i študentov nie sú na rovnakej úrovni, čo je nutné brať do úvahy aj na vysokých školách. Treba pamätať aj na fakt, že vyučovací obsah by mal byť pri online vyučovaní spracovaný rovnakou formou. Nie je vhodné, aby každý vyučujúci improvizoval rozličným spôsobom, čím by vzdelávanie strácalo na kvalite. Preto sme jednotným spôsobom do online prostredia previedli trojciferný počet predmetov. Dokázali sme ťažiť z toho, že online formát a obsah výučby sme pripravovali už dlhšie a investovali doň približne desať rokov,“ vysvetlil ďalší zo spíkrov diskusie, doc. Ľuboš Cibák, kvestor Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEM).

Tá patrí medzi prvé, ktoré na Slovensku zaviedli online štátnice. Vďaka niekoľkomesačnej príprave nimi bez technických problémov prešlo vyše 500 študentov. Vytvorené boli špecializované online skúšobné priestory vo viacerých lokalitách na Slovensku, ktoré boli na mieru prispôsobené potrebám štátnic. „V konečnom dôsledku tak boli študenti pod lepšou kontrolou, než v prípade tradičného formátu skúšok. Takéto štátnice si napriek tomu pochvaľovali. Tvrdili, že čiastočne opadol stres zo skúšobnej komisie. Digitálne skúšanie však bolo výzvou aj pre školu, keďže sme museli zabezpečiť nielen priestory a technológie, ale aj online losovanie otázok či porady komisie,“ priblížil Ľuboš Cibák. Podľa neho tak bolo obdobie pandémie a formát digitálnej výučby často väčšou výzvou viac pre vyučujúcich, než pre študentov.

Učitelia však mohli počas pandémie získavať aj pomoc z externého prostredia. A to napríklad prostredníctvom aplikácie Učko. Tú vytvoril Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Digital League. Pedagógom poskytuje priamo v mobile informácie o uverejňovaných rozhodnutiach či usmerneniach. A dozvedia sa v nej aj o plánovaných a realizovaných webinároch. „Učiteľom sa prostredníctvom aktivít Digital League snažíme pomôcť, aby digitalizácia nebola pre nich strašiakom, ale vítaným pomocníkom. Do úvahy pri tom musíme brať aj špecifiká jednotlivých škôl. Iná je pozícia základnej školy a iná konzervatória, ktoré musí riešiť aj praktickú výučbu na hudobný nástroj,“ vysvetlil Radovan Šalitroš, spoluzakladateľ Digital League, ktorý na vývoji appky priamo participoval a jej výhody a funkcionality predstavil priamo v diskusii.

Dobré lekcie do budúcnosti

Napriek rôznym ťažkostiam a výzvam môžu školy nakoniec z pandémie profitovať. Zručnosti, ktoré sa počas nej naučili, budú totiž využívať aj po jej skončení. „Kvôli pandémii som zistila, že hoci digitalizácia nie je mojou doménou, dokážem ju využiť pre lepšie fungovanie školy aj v budúcnosti. Naučili sme sa využiť nielen nové technológie, ale aj väčšej flexibilite pri určovaní obsahu učiva. Cieľom je hybridizácia vyučovania, kedy sa z oboch svetov – digitálneho i tradičného – vezmú tie najlepšie prvky s cieľom podporovať nielen vzdelanie, ale aj kreativitu detí. Preto, ak si niekto myslí, že po pandémii sa všetko vráti do starých koľají, je na veľkom omyle,“ zdôraznila Iveta Barková.

Podľa Ľuboša Cibáka sú podobné skúsenosti aj na VŠEM. Škola identifikovala viaceré oblasti, pri ktorých môže v budúcnosti fungovať online formou. Ide napríklad o konzultácie k záverečným prácam, či rozšírenie prezenčnej formy štúdia aj o online kanál, čím bude prístupnejšia širšiemu okruhu študentov.

„Digitalizácia vzdelávania nie je iba o technológiách, ale predovšetkým o ľuďoch. O ich zručnostiach, prístupe a motivácii s nimi efektívne pracovať. Uplynulý rok potvrdil, že kompletný presun do online sveta nie je želaným scenárom, deti potrebujú aj osobný kontakt, krúžky, šport a sociálne interakcie zoči voči. Z oboch svetov si však potrebujeme vziať to najlepšie a skĺbiť to do jedného celku. Iba tak dokážeme vyťažiť maximum z toho, čo so sebou nová digitálna doba prirodzene prináša,“ uzavrel Marek Paščák.

Záznam diskusie si môžete pozrieť na datalan.sk/podporuje

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov