Slovenské zdravotníctvo potrebuje zlepšenie financovania a vyššiu efektivitu

Slováci sú ochotní platiť za zdravotné služby. Musia však vedieť, za čo platia. A chcú kvalitu. Na to však potrebujeme stabilné financovanie a efektivitu. K tej môžu napomôcť aj moderné technológie. Ako to dosiahnuť sa dozvedeli hostia konferencie Moderné zdravotníctvo 2019, ktorú organizuje IT spoločnosť DATALAN. Koná sa v Jasnej a zúčastnilo sa jej viac než 150 zdravotníkov z celého Slovenska.

Problémy slovenského zdravotníctva sú už doslova chronické – dlhé čakacie doby pre pacientov, podfinancovanie, chýbajúci lekári, problematická efektivita… „Ide o zásadné otázky, ktoré nie je možné vyriešiť zo dňa na deň. Čo však môžeme urobiť, je prostredníctvom moderných technológií pomôcť zdravotníckym zariadeniam fungovať efektívnejšie, úspornejšie, s lepšie nastavenými procesmi,“ povedal Dušan Polóny, riaditeľ pre segment zdravotníctvo v spoločnosti DATALAN.

Príkladom môžu byť dlhé čakacie lehoty u špecialistov. Ako upozornil Pavol Sidó, vedúci odboru architektúry Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), dôvodom je predovšetkým nedostatok všeobecných lekárov. „Ak všeobecný lekár nemá čas, okamžite pošle pacienta k špecialistovi. Denne takto vybaví 50 až 70 pacientov. Potom sa nemôžeme čudovať, že čakacie lehoty u niektorých špecialistov sú dva až tri mesiace, v niektorých špecializáciách aj pol roka,“ hovorí. Kým doplnenie stavu lekárov môže trvať roky, čiastočnú pomoc v riešení situácie očakáva Sidó od ezdravia. „Aby odbremenilo všeobecných lekárov od plných čakární a množstva pacientov, ktorí si napríklad prídu len pre recept“, dodáva.

Chýbajúca stratifikácia

Základnými problémami slovenského zdravotníctva sú aj podľa Michala Štofka z Inštitútu zdravotnej politiky pri Ministerstve zdravotníctva chýbajúca definícia nároku pacienta na určitý rozsah zdravotnej starostlivosti, nedostatok zdravotníckeho personálu ale aj deficit a financovanie dlhodobých lôžok a potreba dofinancovania. „Riešení je mnoho, od rezidentského programu a podpory mladých lekárov, cez revíziu výdavkov a identifikáciu úspor. A samozrejme stratifikácia,“ konštatuje Štofko. Od nej si ministerstvo zdravotníctva sľubovalo veľa. Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská však reformu posunula kvôli nedostatočnej podpore vlády a parlament by sa ňou mal zaoberať na schôdzi, ktorá začne koncom novembra. „Stratifikácia nebola správne pochopená. Žiaľ, šírili sa aj dezinformácie,“ tvrdí Štofko.

Možnosti, ako zlepšiť kvalitu a dostupnosť služieb, zvýšiť úroveň slovenského zdravotníctva a využiť potenciál informatizácie, boli na konferencii Moderné zdravotníctvo hlavnou témou prezentácií, odborných diskusií aj neformálnych debát. Okrem zástupcov verejnej správy na konferenciu prišli aj predstavitelia branžových organizácií a komôr. Ako mnohí súhlasia, inšpiráciu na zlepšenie môžeme hľadať aj v zahraničí. Podľa Márie Lévyovej, prezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) je jedným z najlepších zdravotných systémov holandský. „Takmer všetci obyvatelia Holandska (91%) hodnotia systém ako dobrý, čo sa týka organizovania poskytovaposkytovania zdravotnej starostlivosti,“ konštatuje. Je to aj vďaka tomu, že štát nemá rozhodujúci vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. „Na rozdiel od Slovenska,“ dodáva Lévyová.

V bezplatné zdravotníctvo už neveríme

To, čo by štát podľa nej mal spraviť, je nastavenie stabilného financovania, ale aj spravodlivé a efektívne čerpanie zdrojov, tak „aby bola zabezpečená rovnaká dostupnosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých,“ vysvetľuje Mária Lévyová. Pretože, ako vyplynulo z prieskumu, ktorý pre AOPP robila spoločnosť NMS Market Research na vzorke viac ako tisíc respondentov, ľudia aj sú ochotní si zaplatiť za zdravotnú starostlivosť, len chcú vedieť, za čo platia. „Rada by som upriamila na fakt, že z odpovedí respondentov vyplynulo, že názor o bezplatnom zdravotníctve už nie je ani zďaleka prevládajúci. Kým približne polovica respondentov si stále myslí, že zdravotníctvo je bezplatné, druhá polovica opýtaných si uvedomuje, že zdravotníctvo je nákladné a k čerpaniu jeho zdrojov treba pristupovať zodpovedne,“ hovorí Mária Lévyová.

Podľa Jozefa Macka, vedúceho IT oddelenia z Národného onkologického ústavu, je však moderné zdravotníctvo nevyhnutne spojené aj so zabezpečením primeranej a oprávnenej zdravotnej starostlivosti. Jednoducho, aby nikto nemusel mať obavu, že nedostane modernú liečbu hradenú zo zdravotného systému. „Vzorom pre celú Európu je podľa môjho názoru Veľká Británia,“ dodáva Macko.

Príležitosť pre technológie

Šetriť náklady a zvyšovať efektivitu míňania zdrojov však dokážu aj moderné technológie. Témou konferencie Moderné zdravotníctvo preto boli aj odhaľovanie anomálií v predpisovaní liekov pomocou umelej inteligencie, digitálna výroba implantátov, či novinky v oblasti telemedicíny. Predstavená bola aj nová generácia nemocničného informačného systému ORDINIS©. Ten, mimo iného, umožňuje zdravotníckym zariadeniam zjednodušenie administratívnych činností, optimalizáciu procesov, či presné vyúčtovanie poskytnutej starostlivosti, čo má vplyv na zvýšenie efektivity chodu nemocnice. „Aj vďaka tomu dokážu nemocnice šetriť peniaze a čas,“ vysvetlil Dušan Polóny z DATALANu, ktorý so svojím tímom tento nástroj rozširuje a prispôsobuje reálnym potrebám praxe zdravotníkov.

Možností, ako môžu moderné technológie zdravotníctvu pomôcť, je však výrazne viac. Napríklad, už dnes umelá inteligencia od IBM Watson for Oncology dokáže aj na Slovensku pomáhať pri liečbe onkologických pacientov. A to tak, že lekárovi ponúkne navrhované alternatívy liečby založené na najnovších medicínskych poznatkoch z celého sveta. Procesom už prešlo u nás už vyše tisíc pacientov, ktorí vďaka tomu mohli získať lepšiu liečbu. Pomôcť pacientovi dokáže aj moderný rezervačný systém Omega. Využíva ho aj Národný onkologický ústav v Bratislave. Prostredníctvom neho je možné lepšie zladiť termíny predovšetkým pre mimobratislavských pacientov. Vďaka tomu zvládnu absolvovať potrebné vyšetrenia a medicínske zákroky v rámci jedného dňa.

Zlepšenie zdravotnej starostlivosti prinášajú aj mobilné riešenia, zefektívňovanie procesov a nové prístupy. Ak chcete vedieť viac o tých, ktoré boli predstavené v rámci konferencie Moderné zdravotníctvo, nájdete informácie online – už čoskoro budú bezplatne sprístupnené jednotlivé prezentácie a odborné príspevky.

Partnermi konferencie Moderné zdravotníctvo 2019 sú technologickí lídri IBM, Hewlett Packard Enterprise, Hewlett Packard, DELL, SAMSUNG, TechData a EPSON. Mediálnym partnerom sú Lekárske noviny.

Viac informácií o konferencii a prezentovaných témach nájdete na www.modernezdravotnictvo.sk

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov