TOP v IT: 30 rokov s dvojciferným nárastom

TOP v IT: 30 rokov s dvojciferným nárastom

Aj tento rok patrí DATALAN medzi TOP IT dodávateľov s vysokou pridanou hodnotou. Medziročný nárast viac než 26 % sme zaznamenali vďaka zanieteniu, znalostiam a špičkovej práci našich ľudí – a vďaka vám!
Pokračujme v tom Spolu

Situáciu a výsledky v IT branži každoročne mapuje TOP v infotechnológiách, príloha magazínu TREND. Do analýzy aktuálneho vydania prispela svojimi výsledkami a komentármi aj spoločnosť DATALAN.
Podľa hodnotenia sme sa umiestnili medzi TOP dodávateľmi na základe tržieb, a najmä na základe pridanej hodnoty, kde sme zaznamenali viac než 26 % nárast a patrí nám 20.-ta priečka v rebríčku. V rámci slovenských poskytovateľov IT služieb sme obhájili 12. pozíciu, čo je pre nás po náročnej dobe transformácie a vnútrofiremných zmien silnou satisfakciou.

Rebríček TREND TOP v IT vychádza po ťažkých troch mesiacoch, kedy pandemické obmedzenia ešte viac zvýraznili potrebu digitálnej transformácie, adaptácie na nové technologické trendy a nové formy spolupráce aj komunikácie, a nutnosť dynamicky reagovať na potreby, firiem i zákazníkov, ale aj verejnej správy, či školstva a zdravotníctva. Práve IT firmy majú teraz nielen príležitosť, ale povinnosť otvárať a rozvíjať témy efektívnej modernizácie, predstavovať nové možnosti a inovácie, ktoré nás všetkých posunú vpred a ponúkať riešenia, ktoré nám všetkým zjednodušia fungovanie.

Preto sú pre nás, viac než 200 ľudí tvoriacich služby pod značkou DATALAN, výsledky – aj aktuálneho rebríčka – zadosťučinením. No šanca meniť naše svety k lepšiemu zostáva pre nás skutočnou motiváciou. V čase pandémie sme svoje know-how ponúkli našim zákazníkom bezplatne a aktuálne pracujeme nielen na tom, aby ste neboli v digitálnej ére hendikepovaní, ale naopak – dokázali využiť výhody, ktoré firme či inštitúcii digitalizácia prináša. A zároveň aby ste vy – vaše nástroje, zariadenia, dáta, ale aj ľudia, zamestnanci či zákazníci, zostali v bezpečí.

Viac dát a komentárov k oblasti IT nájdete v aktuálnom vydaní prílohy TREND TOP v Infotechnológiách. Okrem iného sa od nášho cyber security experta dozviete, aké sú trendy v kybernetickej bezpečnosti, ale aj to, či koronakríza stlmila boom na trhu práce, a aké sú rezervy štátu v oblasti informatizácie.

 

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov