Ukončenie podpory produktu Brisk od 1. 6. 2023

Vážení zákazníci, v súvislosti s plánovaným ukončením podpory produktu Brisk by sme vás ako používateľov a zákazníkov radi v predstihu informovali o možnostiach, ktoré vám umožnia kontinuálne pokračovanie vašej práce a procesov.

K ukončeniu podpory produktu zo strany spoločnosti DATALAN príde s účinnosťou k 1. 6. 2023.

Zároveň by sme Vás radi informovali a možnosti plynulého prechodu na moderný a certifikovaný produkt Memphis 3.0 (správa registratúry) z dielne DATALANu, ktorý umožňuje jednoducho a efektívne komunikovať s verejnou správou, fyzickými i právnickými osobami pomocou integrácie na elektronickú schránku.

Viac informácií k ukončeniu podpory produktu Brisk a migrácie na produkt Memphis Vám radi poskytneme.
V prípade otázok nás kontaktujte na adrese info@datalan.sk.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov