UNI Talk: Inšpirácia, ako aj vzdelávanie môže byť inovatívne a smart

DATALAN dlhodobo pôsobí v segmente vzdelávania nielen ako stabilný dodávateľ infraštruktúrnych riešení, ale aj ako partner, ktorého ambíciou je prinášať zástupcov slovenského vysokého školstva inšpirácie a predstavovať nové možnosti, ako zefektívniť oblasť vzdelávanie. Práve modernizácia vzdelávanie je jednou z dôležitých tém, ktorým sa aktuálne na Slovensku venuje pozornosť.

Pandémia ukázala nedostatky, ktoré má slovenské školstvo v oblasti digitalizácie – najmä komunikácie a procesov, ako aj v technickom vybavení a zabezpečení pre úspešný prechod do digitálneho sveta. O tom, ako môže byť aj vzdelávanie na Slovensku smart, ako v tomto procese efektívne, zmysluplne a zaujímavo využívať dostupné technológie, a ako majú túto zmenu zvládnuť učitelia aj študenti, sa zhovárali zástupcovia IT firmy, univerzitnej praxe a digitálnych iniciatív.

Budeme radi, ak si diskusiu vypočujete a získate nielen zaujímavú inšpiráciu, ale aj praktické pohľady na to, ako môžeme spoločne posunúť slovenské vysokoškolské vzdelávanie na vyššiu úroveň.

Kliknite a vypočujte si https://youtu.be/vBijv9_WX2M

Audiodiskusia bola zrealizovaná s podporou spoločnosti IBM.


Globálne výhody pre slovenské školstvo

Univerzity môžu využiť inovatívne riešenie IBM Cloud Pak for Data – plne integrovanú platformu pre dáta a umelú inteligenciu, ktorá modernizuje spôsob, akým sa zhromažďujú, organizujú a analyzujú dáta, a tým vytvára základ pre zavedenie umelej inteligencie do celej organizácie. Táto jednotná platforma, ktorá beží na platforme Red Hat OpenShift a je dostupná v akomkoľvek cloude, pomôže aj univerzitám automatizovať celý životný cyklus AI. Inteligentná dátová štruktúra v IBM Cloud Pak for Data umožňuje automatizované distribuované otázky v mierke bez presúvania dát; automatizované zisťovanie a porozumenie údajom vhodným na podnikanie; automatizované univerzálne zásady ochrany súkromia a používania v celom dátovom ekosystéme; a optimalizované trénovanie modelov, presnosť a vysvetliteľnosť.

Kedy využijete platformu IBM Cloud Pak for Data:

  • ak potrebujete efektívny prístup k dátam a zlepšiť ich dostupnosť – platforma odstráni dátové silá a zjednoduší dátové prostredie tak, aby bolo možné rýchlejšie a nákladovo efektívnejšie vyťažovať hodnotu dát,
  • ak požadujete dátovú kvalitu a správu dát – použitie riešení a metodík správy dát na zaistenie dôveryhodných obchodných dát,
  • ak prioritizujete ochranu súkromia a zabezpečenie dát – riešenie rozpozná a spravuje citlivé dáta pomocou všadeprítomného rámca ochrany súkromia,
  • ModelOps – automatizuje životný cyklus umelej inteligencie a synchronizujte aplikačné a modelové pipelines pre škálovanie nasadenia umelej inteligencie,
  • správa AI – zaisťuje, aby AI bola transparentná, v súlade s predpismi a dôveryhodná vďaka celkovému prehľadu vývoja modelov, vysvetliteľné rozhodnutie AI modelov, riadenie rizík modelu a detekcia skreslenia,
    • AI pre finančné operácie – automatizuje a integruje plánovanie naprieč celou organizáciou, od finančného plánovania a analýzy až po plánovanie pracovných síl, predpovedanie tokov a plánovanie dodávateľských reťazcov,
    • AI pre starostlivosť o cieľové skupiny – skracuje dobu riešenia problémov z pohľadu cieľových skupín (študentov, akademikov, partnerov), znižuje objem hovorov a zvyšuje spokojnosť cez chatbot/voicebot, ktoré na báze umelej inteligencie komunikujú a nahrádzajú činnosť ľudským agentom. Táto oblasť je ďalej rozvinutá o schopnosť analyzovať dokumenty a uskutočňovať otázky / odpovede v širšom kontexte podľa obsahu poskytnutých dokumentov.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov