Vyjadrenie spoločnosti DATALAN k zavádzajúcemu blogu o projekte DCOM

Projekt DCOM – Dátové centrum obcí a miest, je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb pre mestá a obce, ktorý sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv aj širokej verejnosti. Umožňuje obyvateľom využívať moderné, rýchlo dostupné a praktické služby zo strany ich obce, mesta, čím urýchľuje a zjednodušuje vzájomnú komunikáciu aj riešenie rôznych životných situácií občanov.

Spoločnosť DATALAN sa na realizácii projektu DCOM podieľa ako spoludodávateľ technologického riešenia pre združenie DEUS. Keďže v nedávnom období boli formou blogov medializované zavádzajúce, klamlivé a negatívne informácie o tomto projekte, bez uvedenia relevantných dôkazov tvrdení, a tieto informácie negatívne zasahujú meno spoločnosti DATALAN, uvádzame stanovisko k uvedenému.
Text tvoria mnohé tvrdenia, ktoré sú jednoznačne nepravdivé. Zakladajú sa len na subjektívnom úsudku autora a nemajú základ vo faktickej argumentácii. Celý ráz článku je tendenčne, negatívne a klamlivo zameraný tak voči nám ako dodávateľovi, ako aj voči realizátorovi projektu, združeniu DEUS. Nakoľko sa vyjadrenia autora nezakladajú na pravde, odporujú záverečným správam NKÚ SR a poškodzujú reputáciu spomínaných strán, je našou prirodzenou povinnosťou chrániť reputáciu spoločnosti DATALAN dostupnými právnymi prostriedkami.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov