Zabudnite na čítačku. Na slovensko.sk sa dostanete z mobilu

Na konferencii DATALAN Digitálne mesto 2019 predstavili zástupcovia štátnych inštitúcií, samospráv a technologických firiem viaceré už dnes dostupné smart riešenia pre zlepšenie kvality života v mestách a obciach. Ministerstvo hospodárstva SR dokonca zvýšilo firmám na inovatívne riešenia štátnu podporu v objeme viac ako jeden milión eur.

Už párkrát ste chceli využiť slovensko.sk, aby ste nemuseli chodiť po úradoch, ale odradila vás komplikovanosť systému a tiež to, že ste nemali so sebou čítačku na občiansky preukaz s elektronickým podpisom? Už o dva mesiace bude komunikácia občanov aj podnikateľov so štátnym webom výrazne jednoduchšia. „Od 1.decembra budete môcť mobil využívať na elektronické služby, budete mať elektronickú dátovú schránku v mobile,“ prezradil na konferencii DATALAN Digitálne mesto 2019 Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Odborná konferencia DATALAN Digitálne mesto sa konala 19. septembra v Jasnej a zúčastnila sa na nej takmer stovka zástupcov samospráv a VÚC z celého Slovenska. Každoročne vytvára platformu, na ktorej môžu získať cenné informácie a know-how a zdieľať nielen svoje skúsenosti ale aj potreby v rámci informatizácie.

Na aktuálny ročník konferencie prilákala účastníkov prítomnosť zástupcov štátu, s ktorými mohli o svojich prioritách osobne diskutovať. Jednou z tém, ktoré vyvolali najväčší ohlas publika, bola práve vízia stránky slovensko.sk – už čoskoro sa bude dať prihlásiť do profilu používateľa cez nasnímanie QR kódu mobilom, kde už budú mať občania vytvorenú digitálnu identitu z občianskeho preukazu. Jaroslav Kmeť si od toho sľubuje masívnejšie využívanie elektronických služieb štátu. „Myslíme si, že toto bude prelomový bod. Čerpali sme inšpiráciu zo zahraničia.“ Keď Estónci zaviedli mobilnú identitu na používanie elektronických služieb, ich využívanie vzrástlo na 80 %. Predtým, cez čítačku a kartičku, to bolo na úrovni 30 %. Okrem toho sa zmení aj webstránka slovensko.sk. Bude užívateľsky priateľskejšia a fungujúca na všetkých prehliadačoch. Podľa Jaroslava Kmeťa by Slovensko malo byť pripravené na fungovanie bez papierov v rámci princípu „jedenkrát a dosť“ už v roku 2020.

Ako v rámci diskusie na DATALAN Digitálne mesto poznamenal Milan Muška, výkonný podpredseda ZMOS, združenie robí všetko pre to, aby aj samospráva bola v budúcom roku pripravená na plnú elektronizáciu a naplnila princíp „jeden krát a dosť“. Smart mesto totiž nie je len o jednej inteligentnej lavičke so solárnym článkom a pripojením na USB port, kde si môžete dobiť telefón. Potvrdili to vo svojich prezentáciách aj ďalší spíkri konferencie, medzi nimi aj globálni technologickí lídri, ktorých vízia smart mesta či obce je jasná: inteligentné mesto by sme mali všetci vnímať ako celý systém procesov, ktoré sú vzájomne koordinované a spolu vytvárajú prostredie, v ktorom chcú jeho obyvatelia pohodlne, ekonomicky a ekologicky žiť.

Konferenciu DATALAN Digitálne mesto organizovala spoločnosť DATALAN, ktorá pre mestá a obce vyvíja viaceré riešenia na báze moderných, intuitívnych a webových aplikácií v cloude, ako napr. ePorady, či Digitálne zastupiteľstvo, ktoré umožňuje zastupiteľstvu aj občanom nielen čítať, či pozrieť, ale aj spätne dohľadať všetky prijaté opatrenia v obci či meste, aktivitu poslancov, či využívanie rozpočtu.

Na možnosti smart riešení v doprave, pri problémoch s prašnosťou, CO₂, ale aj demografiou a starnúcou populáciou upozornil nielen predseda predstavenstva Slovak Smart City Cluster Igor Wzoš, no s praktickými príkladmi riešení sa pochválili aj starostovia jednotlivých obcí. Starosta obce Santovka Ľubomír Lörincz napríklad predstavil zariadenie pozostávajúce z inteligentného systému senzorov a vyhodnocovania stavu, ktoré je riešením pre osamelých seniorov v prípade, že sa náhle stanú nevládnymi, zabudnú na zapnuté elektrické zariadenia a podobne. Záujem vzbudilo aj riešenie Zelená pošta, či využitie dronov pre potreby dopravy, územného plánovania či rekonštrukcií.

Ďalší zástupca štátu – Miriam Letašiová, generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva SR v tejto súvislosti síce na podujatí podotkla, že nateraz je odvážne nazvať niektoré zo slovenských miest „smart“, no za najaktívnejšie v oblasti smart riešení by vyzdvihla viaceré. „Určite medzi ne možno zaradiť Kežmarok, Trnavu, Nitru, Trenčín, Banskú Bystricu, Poprad,“  spresnila. Ministerstvo dokonca po vlaňajšom pilotnom projekte na tento rok zvýšilo podporu pre malé a stredné podniky, aby mohli implementovať inovatívne riešenia v slovenských mestách, či už v oblasti inteligentného parkovania, zberu dát, životného prostredia a podobne. „Zvýšili sme alokáciu na viac ako jeden milión eur a tiež sumy na prefinancovanie štúdie uskutočniteľnosti z desať na dvadsať tisíc eur a na realizáciu z 50- na 150-tisíc eur. Výzva je platná do 4. októbra 2019,“ upozornila.

Stretnutie malo medzi účastníkmi pozitívny ohlas, diskutovalo sa aj v rámci okrúhlych stolov, ktoré sa venovali konkrétnejším potrebám v rámci projektu DCOM+ či potrieb VÚC. 74 % hostí zapojených do prieskumu hodnotilo témy konferencie a kvalitu získaných informácií ako veľmi dobrú a 89 % z nich plánuje prísť aj o rok. „Každý rok rozširujeme a skvalitňujeme nielen obsah, ale aj zapojenie partnerov, či už z firemnej alebo verejnej sféry, ktorí sa aj vďaka takýmto stretnutiam adresnejšie a efektívnejšie zapájajú do spolupráce s mestami a obcami, a spoločne tak zlepšujeme úroveň digitalizácie na Slovensku.“ zhodnotil konferenciu predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti DATALAN Marek Paščák. „Tento rok sa nám podarilo predstaviť samosprávam nové a unikátne trendy a témy, no zároveň im v rámci jedného dňa a miesta ukázať nielen dostupné služby ale aj možnosti financovania. Pokiaľ ide o očakávania na rok 2020, digitalizácia je slovo, ktoré sa skloňuje všade. Ja verím, že komunikácia so samosprávami bude v budúcom roku prebiehať už len elektronicky, bude tu lepšia prepojenosť na centrálne registre, ktoré už sú vybudované a reálne sa do praxe dostane hlavný cieľ: zjednodušenie každodenného života, tak zamestnancov miestnych úradov ako aj občanov.“

Viac informácií o konferencii, fotoreport, videozáznam, kompletnú agendu a prezentácie spíkrov nájdete na www.datalandigitalnemesto.sk

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov