Podporujeme špičkovú vedu na Slovensku

Rok 2020 spôsobil, že veda a vedci sa vo väčšej miere dostávajú do pozornosti verejnosti a ukázal, koľko špičkových, zanietených vedcov na Slovensku máme.

V DATALANe už dlhodobo podporujeme aktivitu Vedec roka, ktorá robí osvetu o výsledkoch ich práce. Už 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky sa uskutoční 29. 6. Tento rok bol naozaj úspešný – na ocenenie prišlo vyše 80 nominácii.

Vedec roka SR 2020 patrí k najvýznamnejším vedeckým oceneniam na Slovensku a jeho hlavnou úlohou je vyzdvihnúť prácu vedcov. Každoročne ho organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností.

Na otázky veda na dosah odpovedá Marek Paščák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DATALAN

Prečo ste sa rozhodli podporiť ocenenie Vedec roka?

„DATALAN je dlhoročným partnerom aktivity. Sme presvedčení o tom, že ľudia, ktorí sa vede erudovane a s nadšením venujú, nie sú na Slovensku ocenení dostatočne. Aktuálna pandemická situácia navyše ukázala, že spoločnosť prežíva krízu autorít, čoho sprievodným znakom je nielen nedocenenie vedy, ale aj úpadok kritického myslenia, rozmach hoaxov a nedôvera k dátam i faktom. Tento stav v konečnom dôsledku poškodzuje celú spoločnosť a aj aktivity, ako je Vedec roka, majú potenciál vrátiť vede a vedcom vážnosť a ukázať verejnosti, že poznanie založené na výsledkoch výskumu nestráca na relevancii, práve naopak.“ Marek Paščák, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DATALAN

Aké kritériá by mali podľa vás spĺňať laureáti tohto ocenenia?

„Vedec roka je pojem, ktorý nedefinuje „len“ vysokú odbornosť, špičkovú expertízu a rešpektované výsledky práce vo svojej oblasti, ale aj osobnostné kvality v širšom kontexte. Oceňovaní vedci sú ľudia, ktorí majú schopnosť inšpirovať, ísť príkladom a motivovať svojich nasledovníkov.“

Aký máte kontakt s vedou a vedcami na Slovensku?

„DATALAN prináša IT riešenia a služby nielen pre súkromný, ale aj verejný akademický sektor a s vedeckou komunitou sme v úzkom kontakte. Týka sa to nielen výskumu, či už základného, alebo aplikovaného (pre ktorý sme napríklad dodali prvý superpočítač na Slovensku – Aurel), ale aj prípravy budúcich vedcov. Spolupracujeme s konkrétnymi univerzitami, ktoré ich vychovávajú. Napríklad Technickej univerzite vo Zvolene sme dodali unikátnu virtuálnu jaskyňu, pre STU sme riešili cloudovú infraštruktúru a pre Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) sme zrealizovali komplexnú bezpečnostnú analýzu. S vedcami sa pravidelne stretávame aj na konferenciách či pri verejnoprospešných projektoch, kde sa využíva ich expertíza, ako bol napríklad projekt To dá rozum.“

Ako sa má z vášho pohľadu veda na Slovensku? Čo si myslíte, že by jej pomohlo?

„Aktuálne sa mnohí vedci dostali do verejného povedomia, dozvedáme sa o ich výsledkoch, ktoré obstoja aj v zahraničnej konkurencii či medzinárodných spoluprácach. Úcta a autorita však stále nie je taká, akú si zasluhujú. To sa prejavuje aj v „podfinancovaní” celého sektora či pri príprave nových legislatívnych pravidiel, dotačných schém a výpomocí. Veda teda potrebuje nielen viac pozornosti, ale aj viac peňazí. Nesmie byť prioritou iba na papieri. V opačnom prípade nám hrozí, že aj plány na budovanie znalostnej ekonomiky zostanú iba v rovine deklarácií. A s pokračujúcou automatizáciou výroby dopadne Slovensko ako pred časom americký Detroit. To je scenár, ktorému sa potrebujeme vyhnúť, a bez podpory vedy to nepôjde.“

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov