Zmena vo vedení spoločnosti DATALAN

DATALAN odštartoval rok 2022 akcelerovaním inovácií v oblasti produktov aj služieb, a zmenou v manažmente spoločnosti. S účinnosťou od 1. januára vedie obchodné oddelenie spoločnosti Roman Jedinák, z pozície Obchodného riaditeľa. Jeho ambíciou je o. i. aktívna komunikácia so zákazníkmi, budovanie zákazníckych vzťahov a zvyšovanie ich spokojnosti.

Roman Jedinák pôsobí v DATALANe od roku 2017 a za toto obdobie získal vďaka svojmu aktívnemu a progresívnemu prístupu na konto nielen pracovné výsledky, ale aj rešpekt partnerov a kolegov. Absolvoval FEI STU v Bratislave a v oblasti informatizácie a elektronizácie pôsobí už viac než 13 rokov. Na konte má návrh aj realizáciu viacerých úspešných projektov, medzi najvýznamnejšie patrí DCOM, ktorý využívajú dve tisícky miest a obcí na Slovensku, a vďaka svojej unikátnosti bol ocenený aj v globálnom meradle. „Mojou osobnou výzvou je posilňovať líderstvo DATALANu v oblasti IT na Slovensku, tak do rozsahu ako aj inovatívnosti projektov,“ uviedol. Ako profesionálnu, ale aj osobnú ambíciu vníma pozdvihnutie úrovne digitalizácie slovenskej verejnej správy a sprístupnenie moderných služieb naprieč celou krajinou.

roman jedinák

Roman Jedinák

Riaditeľ segmentu OBCHOD
DATALAN

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov