Digitálne nástroje aktívne využíva aj slovenské väzenstvo

Aktuálna pandemická situácia kladie zvýšené nároky na online komunikáciu celej verejnej správy. Moderné digitálne nástroje aktuálne v praxi využíva aj Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). V septembri zrealizoval formou videokonferencie výročnú konferenciu v rámci predsedníctva Európskych penitenciárnych vzdelávacích akadémii, ktorá spojila 80 účastníkov z 25 krajín.

Na bezproblémovej realizácii online stretnutia sa podieľala spoločnosť DATALAN. V rámci elektronizácie verejnej správy so ZVJS spolupracuje dlhodobo a v súčasnosti prevádzkuje 18 informačných modulov v 20 ústavoch. Zákazníkovi DATALAN implementoval komplexný stravovací informačný systém, pričom dodávka sa týkala celkovo 24 prevádzok na celom Slovensku. Elektronizáciou zdravotníckeho systému v ZVJS sa naštartovalo ezdravie v slovenskom väzenstve.

Realizácia videokonferencie, ktorá sa uskutočnila 28. – 29. septembra, bola prvou medzinárodnou konferenciou organizovanou zborom vo virtuálnom priestore a skončila úspešne. Desiatkam zástupcom výcvikových akadémií väzenských a probačných služieb z celej Európy bola predstavených mnoho nových informácií, napr. nový projekt zameraný na prepojenie európskych väzenských výcvikových aktivít, a priestor dostala aj téma zameraná na výzvy pre výcvikové akadémie vyplývajúce z aktuálnej situácie súvisiacej s koronavírusom, inovatívne metódy a prístupy vo výcviku personálu a dištančné vzdelávanie.

DATALAN v rámci realizácie videokonferencie využil nástroj Webex od spoločnosti Cisco a zabezpečil hosťovanie konferencie pre Generálne riaditeľstvo ZVJS a Netherlands Helsinki Committee. Zákazníkovi bol poskytnutý kompletný servis, tj. oboznámenie s používateľskými možnosťami platformy Cisco Webex Event center, poskytnutie platformy a podpora pri testovacom a ostrom evente. Testovacia prevádzka bola zrealizovaná týždeň pred samotnou konferenciou, s možnosťou úpravy, doplnenia a nastavenia funkcionalít pre potreby ZVJS, a v deň konferencie DATALAN poskytoval pohotovosť pre prípad akejkoľvek požiadavky.

Ako potvrdil Mgr. Peter Neuhybel z odboru personálnych a sociálnych činností Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, pre ZVJS išlo o dôležitú udalosť, pri ktorej potrebovali mať istotu, že slovenská organizácia nesklame medzinárodných partnerov. „Služba Webex Event, ktorú DATALAN použil pri organizácii online konferencie, maximálne splnila naše očakávania. Spolu s technickou podporou konzultantov, dôslednou prípravou a testovaním až po realizáciu samotnej konferencie, čo bolo súčasťou balíka služieb, sme dokázali zorganizovať konferenciu pre viac ako 80 účastníkov z 25 krajín na vysokej profesionálnej úrovni.“

DATALAN má prístup k fungujúcim a moderným nástrojom na riešenie aktuálnych potrieb a výziev vo firmách a inštitúciách vďaka partnerstvám s globálnymi lídrami – medzi tieto nástroje patrí aj videokonferenčný systém Cisco Webex, ku ktorému DATALAN poskytuje odborné konzultácie a súčinnosť pre bezproblémovú a rýchlu inštaláciu aj priebeh. V prípade nutnosti je to možné aj bezkontaktne a na diaľku. Samozrejmosťou je zaručenie vysokej bezpečnosti. Šifrovaná je všetka komunikácia (médiá, správy a dokumenty) zo všetkých zariadení a klientov. V prípade potreby je možné zákazníkovi implementovať šifrovací mechanizmus priamo do vlastnej infraštruktúry a zaistiť tak maximálnu mieru zabezpečenia dát aj koncových staníc.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov