Modernizácia a monitoring infraštruktúry samosprávneho kraja

V segmente samosprávy sú dlhoročnými zákazníkmi DATALANu nielen desiatky miest a obcí, ale aj samosprávne kraje (VÚC). Prostredníctvom funkčných riešení a nových technológií prenášame výhody digitalizácie do každodenného života nielen pracovníkov obecných a mestských úradov na Slovensku, ale aj občanov a obyvateľov. Aktuálne sme pre zákazníka – samosprávny kraj úspešne ukončili projekt modernizácie infraštruktúry úradu.

V rámci doterajšej spolupráce sme pre občanov kraja sprístupnili už desiatky užitočných elektronických služieb. Samosprávnemu kraju sme dodali moderný integrovaný informačný systém, ktorý napomáha odbúrať administratívnu záťaž pri komuni­kácii občanov s úradom a zabezpečuje lepšiu dostupnosť služieb v rôznych oblastiach: od školstva a sociálnej oblasti cez kultúru až po dopravu.
Aktuálne sme technologickú úroveň úradu opäť pozdvihli na vyššiu úroveň – vďaka implementácii komplexného monitorovacieho systému.

 Monitoring infraštruktúry je zrealizovaný formou “as a service”, čím bola dosiahnutá výhoda jednoduchosti, ľahšej spravovateľnosti, udržateľnosti a zmenšenia nárokov na výpočtové zdroje IT infraštruktúry. Zároveň nie je nutné robiť akékoľvek kompromisy z pohľadu bezpečnosti.

Výhody riešenia DMONIT v skratke:

  • schopnosť 24/7/365
  • monitoringu IT zariadení,
  • režim vysokej dostupnosti,
  • schopnosť multi-site monitoringu,
  • min 3-mesačná archivácia zozbieraných dát,
  • riadenie prístupu k informáciám a notifikáciám,
  • možnosť zvýšiť bezpečnosť monitorovania pomocou kryptovania.

Prínosy v praxi

Riešenie je realizované s využitím komponentov Zabbix – v rámci monitoringu ide o revolučný enterprise open-source softvér, ktorý dokáže v reálnom čase monitorovať množstvo parametrov a metrík IT prevádzok. Ponúka prepracované používateľské rozhranie, vysoký počet funkcií v jednom aplikačnom balíku a výborný výkon. Zabbix dokáže svojimi schopnosťami zaručiť nulový výpadok IT, a paralelne predikovať možné ohrozenia, vďaka čomu sa používateľ vyhne vysokým nákladom na opravu, či prestoje, ktoré by mohol spôsobiť neodhalený problém v sieti, operačnom systéme, či zlyhaní hardvéru.

Prínosom pre zákazníka v praxi je vysokovýkonný monitoring serverov, sieťových zariadení a virtuálnych serverov realizovaný v reálnom čase a simultánne. Spoločne ukladanie zozbieraných dát a vizualizáca poskytujú samosprávnemu kraju ucelený pohľad na IT infraštruktúru a umožňujú analýzu prípadných problémov na základe hlásení zo Zabbix systému.

Modernizácia do detailov

V rámci upgradu úradu zrealizoval DATALAN aj projekt modernizácie štruktúrovanej kabeláže. Dodávka zahŕňala kompletnú výmenu kabeláže, vrátane inštalácie 938 CAT5E dátových prípojov. Za pozornosť stojí, že realizácia prebiehala maximálne efektívne za úplnej prevádzky, t. j. absolútne bez obmedzenia práce na úrade. Prípoje boli rozdelené do štyroch dátových rozvádzačov, rozmiestnených v rámci úradu na rôznych podlažiach – od suterénu až po 4.poschodie, pričom v rámci kancelárskych priestorov boli dodané s integrovaným chladením a odhlučnením.

Technologický insight: prepojenie bolo zrealizované 8-vláknovým optickým káblom OM2 a šiestimi metalickými káblami FTP 4x2x0,56 cat.6a, aktívna vrstva siete bola realizovaná prepínačmi Cisco Catalyst 3850 a Cisco Catalyst 2960. Výsledkom je úplne nová moderná štruktúrovaná kabeláž, ktorá zabezpečuje špičkové podmienky v rámci digitalizovaného úradu a eliminuje možnosť dátových výpadkov. Funkčná infraštruktúra tak zodpovedá nielen aktuálnym požiadavkám na siete, ale zároveň aj medzinárodným odporúčaniam a normám.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov