Ordinis OMEGA v Nemocnici Poprad vyriešil aj PCR testovanie

V Nemocnici Poprad sme nástroj Omega nasadili na PCR testovanie – pacientom umožní jednoduché objednanie a v rámci modulu je zabezpečená aj administrácia vykonania testovania, notifikácia výsledku testu a komunikácia s NCZI. Riešenie už nemocnica otestovala v praxi a oceňuje rýchlosť a jednoduchú funkčnosť.

Mnoho krajín aj prevádzok v určitom stupni ostražitosti sa dnes riadi režimom OTP – Očkovanie, Test alebo Po prekonaní COVID. Či už potrebujete negatívny výsledok PCR testu kvôli práci, cestovaniu alebo vstupu na podujatie, požiadať oň môžete už aj priamo v Nemocnici Poprad. Nemocnica je prvým pracoviskom, kde DATALAN implementoval PCR testovanie pre samoplatcov v rámci systému Ordinis Omega. Od jeho nasadenia bolo vďaka rezervačnému portálu vyšetrených viac ako 2 000 pacientov

S Nemocnicou Poprad spolupracujeme už dlhodobo. K už nasadenému a fungujúcemu nemocničnému informačnému systému (NIS) Ordinis pribudol aj rezervačný a plánovací nástroj pre manažment pacienta – Ordinis Omega. Tieto dve riešenia sme jednoducho prepojili a súčasne splnili požiadavku zákazníka, ktorého cieľom bolo zautomatizovanie procesu PCR testovania a zabezpečenie komplexného riadenia procesu PCR testovania pre samoplatcov – od objednania sa až po zaslanie výsledku.

Ako rezervačný systém Ordinis Omega pomáha v praxi?

IS Ordinis Omega pomáha nemocnici s elektronizáciou agendy a komunikácie s pacientom. Predstavuje flexibilný nástroj na získavanie informácií a výber termínu na žiadanom pracovisku, poskytuje komfortný prehlaď termínov a zobrazuje odhadované časy. Okrem toho určuje poradia podľa závažnosti zdravotného stavu pacientov, prepája jednotlivé oddelenia a pracoviská, poskytuje prehlaď vyťaženosti pracovísk a informuje pacientov o termínoch ich vyšetrení a iných informáciách prostredníctvom emailu a SMS. Pomáha tiež pri lepšom plánovaní zdrojov zdravotníckych zariadení.

Hlavnými prínosmi sú jednoduchosť použitia, multiplatformové riešenia, zníženie byrokracie, pracovné prostredie šité na mieru no najmä zvýšenie komfortu pri sledovaní rezervovaného termínu a dostupnosť medzi jednotlivými oddeleniami a pracoviskami. Klientom a pacientom prináša výhody pripomienok na objednaný termín, sledovania vlastného termínu a zefektívnenie objednávania tak, aby bol maximálne využitý čas návštevy pacienta.

Omegu sme zákazníkovi integrovali počas leta 2020 a úspešne sme ju na vybraných pracoviskách spustili na jeseň toho roku.

Omega a PCR

Prvé pracovisko, ktoré sme v rámci Ordinis Omega a Nemocnice Poprad rozbehli, bolo práve PCR testovanie. Nemocnica tak zavedením Omegy sprístupnila PCR testovanie pre všetkých obyvateľov regiónu. Dovtedy túto službu poskytovala len pacientom nemocnice.

Proces funguje tak, že Ordinis Omega je zintegrovaná s NIS Ordinis. V laboratórnej časti prebieha evidencia vzorky, následne sa po vyhodnotení zaznamenáva výsledok vyšetrenia a informácia o výsledku testu odchádza testovanej osobe a súčasne aj do Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré vedie komplexnú evidenciu v súvislosti s COVID 19.

Ako to funguje?

Klient, ktorý má záujem o test PCR alebo test na Protilátky, sa zaregistruje prostredníctvom formuláru na stránke Nemocnice Poprad – https://www.nemocnicapp.sk/

Na rezervačnom portáli sa zaregistruje ako nový klient, čím uvedie všetky údaje potrebné k testovaniu. V prípade, že už bol v minulosti zaregistrovaný, len sa prihlási. Po dokončení registrácie dostane email s odkazom na aktiváciu konta a po aktivácii sa prihlási, vykoná rezerváciu termínu cez výber pracoviska (či má záujem o COVID PCR alebo COVID Protilátky), vyberie si termín a potvrdí registráciu. Po rezervovaní termínu dostane v priebehu niekoľkých minút SMS s potvrdením registrácie a mail s inštrukciami k platbe a k odberu. Cca 20 hodín pred termínom odberu mu systém jeho rezerváciu pripomenie SMS správou. V prípade, že chcete svoj termín zmeniť alebo zrušiť, môžete tak spraviť po prihlásení na portál. Okrem toho na ňom nájdete aj históriu svojich termínov. Výsledok testu odošle rezervačný systém testovanému formou SMS aj mailom – oboje v zašifrovanej podobe s heslom.

Nemocnica Poprad je prvou nemocnicou, kde sme implementovali tento proces. Výhody pre zákazníka sú najmä v zjednodušení procesu objednávania a evidencie, informovaní pacienta o testovaní a súčasne poskytnutie novej služby obyvateľom regiónu.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov