Softvérový update vo finančnej inštitúcii

Desiatky používateľov softvéru v kancelárii i teréne, stovky zákazníkov, ktorým je potrebné poskytnúť služby ešte rýchlejšie a efektívnejšie, a najmä požiadavka automatizácie a lepšieho prehľadu a práce s dátami – to boli dôvody, ktoré nášho zákazníka, špecialistu na financovanie osobných vozidiel, doviedli k potrebe modernizácie viacerých softvérových nástrojov.

Dôležitou úlohou projektu bolo zároveň zvýšiť úroveň bezpečnosti a podpory dodávateľov a zosúladiť sa s požiadavkami v rámci skupiny. Update sme realizovali modernizáciou aplikácií JAVA na verziu 1.8, JBoss na verziu EAP 7, Oracle na verziu 12 R2 a Linux na aktuálnu verziu, priamo na produkčných serveroch zákazníka: AM, Dealer, Inbox, Netfin, Connect, FD-Proxy. V rámci nasadenia týchto updateov boli vykonané aj potrebné implementačné práce na aplikáciách tak, aby bola zabezpečená ich plná funkčnosť.

V rámci Update-u JBoss bolo tiež potrebné meniť aplikačné závislosti. Každý JBoss vyžadoval iné závislosti, nové releasy upravených aplikácií, prenesenie konfigurácií na nové JBoss-y, test nasadenia, aj test funkčnosti.
Po úspešnom ukončení updatu softvéru v testovacom prostredí boli rovnaké updaty realizované aj na serveroch v produkčnom prostredí.

Riešenie prinieslo zákazníkovi aktuálne a podporované a bezpečné verzie. Uľahčuje mu údržbu a prevádzku systému, a vytvára kvalitný priestor na ďalší vývoj. „So zákazníkom spolupracujeme dlhodobo,“ hovorí Rastislav Bajtoš, riaditeľ segmentu Financie, telekomunikácie a priemysel v spoločnosti DATALAN. „Sme jeho partnerom pri komplexnom zastrešení a rozvoji informačného systému, ktorý beží na tejto infraštruktúre a systémovej platforme. Aj vďaka takémuto špecifickému projektu má zákazník dostupnejšiu cestu k pravidelnému systémovému a bezpečnostnému upgradu celej sofvérovej infraštruktúry.“

Z pohľadu DATALANu ako dodávateľ bol projekt zaujímavou výzvou – išlo o veľký technologický skok, unikátnu realizáciu na mieru, a náročná bola tiež koordinácia medzi zákazníkom a inými dodávateľmi.

Použité technológie

 • RH 7.8
 • JB EAP 7.3 + Java 11 LU
 • Oracle 19c

Využité systémy

 • Connect
 • Autentifikačný manažér
 • Netfin +
 • ClearView
 • FD-Proxy +
 • WebCalc +
 • FD-Proxy Test
 • Kampaňový manažment
 • Dealerský Portál
 • Inbox
 • WEB Portál

Komplexný projekt sme realizovali od roku 2018 do roku 2021. Ako zásadné plus tohto riešenia vidíme aj minimalizáciu dopadov na produkčnú prevádzku a elimináciu obmedzení ďalšieho vývoja.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov