Bezpečnostná legislatíva sa týka aj vás – ste na ňu pripravení?

Platí aj pre vás povinnosť implementácie bezpečnostných opatrení definovaných legislatívou? Nielen kybernetická bezpečnosť je témou, ktorej by ste mali venovať svoju pozornosť.

Aj v tejto oblasti vám vie DATALAN pomôcť. Ako odborníci na oblasť IT bezpečnosti a stabilný partner desiatok zákazníkov, medzi ktorých patria samosprávy, štátne inštitúcie či univerzity ale aj zdravotnícke zariadenia či súkromné spoločnosti z oblasti bankovníctva, financií, telekomunikácii či priemyslu, vieme skĺbiť naše know-how a dlhoročné skúsenosti s vašimi potrebami.

Poskytneme vám potrebné konzultácie, pomôžeme splniť požiadavky zákona a vašu legislatívnu povinnosť a súčasne aj ochrániť vaše dáta, systémy a zariadenia. Aby ste boli v bezpečí a vyhli sa prípadným sankciám za nesplnenie povinností, naše riešenia sú tu pre vás – rýchlo, efektívne a úsporne. Pripravíme vás na aktuálne potreby aj budúce výzvy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Bezpečnostná legislatíva určuje normy ako zabezpečiť bezpečné prostredie pre vás ale aj vašich zamestnancov, pacientov či občanov. Na implementáciu týchto riešení máte čas do 6 mesiacov od zaradenia do registra prevádzkovateľov základných služieb (v prípade miest a obcí do 1. septembra).

Zdravotnícke zariadenia a niektoré súkromné spoločnosti boli zaradené pod účinnosť kľúčového zákona: 

 • Zákon o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z.z., ďalej „ZoKB“

Mestá, obce a väčšina štátnych inštitúcií boli zaradené pod účinnosť 2 kľúčových zákonov:

 • Zákon o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z.z., ďalej „ZoKB“
 • Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019, ďalej „ZoITVS“

Využite dostupné možnosti

Ponúkame vám expertné služby na zabezpečenie legislatívnych povinností kybernetickej bezpečnosti.

 • Analýza súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

  identifikujeme stav kybernetickej bezpečnosti vo vašej organizácii a implementujeme potrebné opatrenia

 • Analýza súladu so zákonom o informačných technológiách verejnej správy

  zanalyzujeme riziká ako základ pre implementáciu potrebných opatrení pre IS

  (*len pre samosprávy a štátne inštitúcie)

 • Podpora udržiavania súladu s bezpečnostnou legislatívou – Manažér kybernetickej bezpečnosti

  presuňte starostlivosť o súlad s bezpečnostnou legislatívou na odborníka – na nás

 

PRIPOMÍNAME!

Súlad s GDPR – Máte vyriešenú aj ochranu osobných údajov?

DATALAN ako technologický líder vám vie poskytnúť kvalitné a komplexné služby aj v tejto oblasti – prečítajte si ako. Využite naše odborné skúsenosti v oblasti bezpečnostnej analýzy a preverenia súladu s GDPR z pohľadu technológií, procesov a ľudí. Nastavíme vám metodiky a procesy riadenia GDPR, poskytneme post implementačnú podporu a dáme k dispozícii konzultačný tím so širokým portfóliom znalostí a skúseností.

Digitálna bezpečnosť nie sú len smernice – týka sa dát, procesov, zariadení aj ľudí

V dobe, keď väčšina komunikácie prebieha online, je dôležité ešte viac dbať na bezpečnosť – od informácií cez prístupy a procesy až po hardvérové vybavenie.
Datalanský security tím vám vie dodať riešenia na mieru a zároveň prevziať kompletnú správu a monitoring bezpečnostných riešení, čím vás ako zákazníka výrazne odbremeníme a pomôžeme vám zostať v digitálnom svete v bezpečí. Aké služby máte vďaka nášmu tímu dostupné?

 • Monitoring a správa infraštruktúry– pomôže vám predísť neočakávaným výpadkom poskytovaných služieb, kybernetickým útokom zvonka, nežiadúcim únikom informácií a mať istotu, že chod vašej organizácie nebude ohrozený
 • Bezpečnosť citlivých dát – neustála a proaktívna ochrana dát pred všetkými hrozbami by mala byť aj vašou prioritou, pretože v súčasnej ére informácií sú dáta „nerastným bohatstvom“ každej organizácie. S ochranou dát Vám v DATALANe kompetentne pomôžeme
 • Zisťovanie zraniteľnosti a penetračné testovanie– majte dokonalý prehľad o nepodporovaných a neaktualizovaných systémoch v sieti, ktoré predstavujú potencionálne riziko pre bezpečnosť a zabráňte potenciálnym útočníkom preniknúť do siete
 • Bezpečnosť aplikácií – spoľahlivo ochránime vaše webové aplikácie pred automatizovanými útokmi a robotmi, nežiaducemu softvéru či keylogerom a rôznym útokom cez aplikácie, ktoré dokážu obísť bežné bezpečnostné riešenia. Špecializovaná ochrana šitá na mieru ochráni vaše aplikácie a udrží ich v bezpečí.
 • Sieťová bezpečnosť – správa bezpečnosti siete zahŕňa implementáciu firwall riešení, ochranu proti útokom IPS, aj proti vírusom a malware, SSL inšpekciu – dešifrovanie zabezpečenej komunikácie a kontrola jej obsahu, blokovanie prístupu, či Botnet filtering. Štandardom je poskytnutie ochrany používateľov v sieti aj mimo nej, nastavenie pravidiel komunikácie, a pravidelné reporty internetových aktivít používateľov
 • Bezpečnosť koncových zariadení – zabezpečíme vaše zariadenia ochranou proti vírusom aj nevyžiadanému softvéru, web ochranou, sledovaním zraniteľností aj detekciou útokov. V prípade záujmu implementujeme aplikačný firewall a ako expertný support vám poskytneme aj správu inštalovaných softvérov, či zabezpečenie vzdialeného prístupu. Súčasťou služby je aj nasadenie potrebných technológií a denná správa ochrany koncových staníc

Každá inštitúcia a jej potreby a požiadavky sú jedinečné, preto nás môžete nezáväzne kontaktovať na info@datalan.sk alebo telefonicky na +421 2 50 25 77 77 a spoločne nájdeme to správne riešenie pre vás.

Nejde o formálnu záležitosť, ale reálnu implementáciu bezpečnostných opatrení definovaných uvedenou legislatívou, ktorá je kontrolovateľná Národným bezpečnostným úradom (NBÚ), Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) alebo inou zákonom určenou autoritou. V prípade nesúladu s uvedenou bezpečnostnou legislatívou hrozia organizáciám ako aj jednotlivcom sankcie a pokuty až do výšky 1 % celkového ročného obratu (najviac 300 000 EUR).

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov