Naše riešenia nie sú v karanténe – sú pripravené pomôcť vám

Aktuálna mimoriadna situácia si vyžaduje nielen obmedzenie fyzického kontaktu, ale tiež využitie dostupných digitálnych nástrojov a riešení, ktoré nám všetkým uľahčia každodenné fungovanie a zvýšia našu vzájomnú bezpečnosť. V DATALANe sme na túto zmenu pripravení a pracujeme na tom, aby sme s adaptáciou pomohli aj všetkým našim zákazníkom. Naše nástroje, technologické možnosti a expertné know-how sú Vám plne k dispozícii.

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a tímu odborníkov vám v rámci segmentov Samospráva, Štátna správa, Zdravotníctvo a Financie, telekomunikácie a priemysel ponúkame fungujúce riešenia, vďaka ktorým môžeme spoločne prispieť v boji proti šíriacemu sa vírusu.

DIGITÁLNE MESTO a DIGITÁLNE ZASTUPITEĽSTVO: Kvalitné online služby občanom a samosprávam.

Webový portál Digitálne mesto je určený na poskytovanie kvalitných online služieb pre občanov a samosprávy. Ide najmä o služby podporujúce zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry a iné informácie na internete. Portál vám umožní vypublikovať údaje z vašich back-office systémov vo vhodnej forme a v reálnom čase na stránky dostupné verejnosti. Ponúka však aj ďalšie možnosti, pomôže vám s publikáciou informácii nad rámec predpísaný legislatívou a urobí tak vašu obec či mesto transparentnejšími.

Webová aplikácia Digitálne zastupiteľstvo komplexne zastrešuje všetky procesy súvisiace s prípravou elektronických podkladov pre zasadnutia komisií, mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Zefektívňuje a uľahčuje prípravu materiálov a nezávisle od materiálov umožňuje evidovanie plánu zasadnutí. Riešenie Digitálne zastupiteľstvo sme nedávno implementovali aj u zákazníka Trnavský samosprávny kraj. Viac o jeho prínosoch sa dočítate v prípadovej štúdii.

Pre viac informácií si stiahnite Produktový list Digitálne mesto a Produktový list Digitálne zastupiteľstvo.

eFORM: Pomôžeme vám komunikovať elektronicky.

Mnohé úrady riešia svoju agendu v papierovej forme, čo v momentálnej situácii môže byť mimoriadne problematické. Ako IT firma vám však vieme ponúknuť a rýchlo nasadiť funkčné riešenie na elektronizáciu prioritných procesov a dokumentov. Vďaka riešeniu eFORM modul vám vieme promptne pomôcť s elektronizáciou vašej agendy – a teraz vám vzhľadom na výnimočný stav vo firmách a úradoch dávame toto riešenie zdarma na 3 mesiace. Cieľom riešenia je prevod fyzických „papierových“ formulárov využívaných v úradnom styku na komunikáciu do elektronickej formy. Prínosy sú rýchlejšia úradná komunikácia, zautomatizovanie procesov, získanie elektronického štruktúrovaného dokumentu ale hlavne, obmedzenie potreby fyzickej komunikácie.

Ak už vaša inštitúcia komunikuje elektronicky, eFORM modul vám na základe definovanej štruktúry pomôže spracovať a generovať elektronické formuláre. Poskytne vám jednotné miesto pre správu, kontrolou, finalizáciu a transformáciu podaní do štruktúry elektronických formulárov. Cez eFORM modul môžete odoslať akýkoľvek elektronický formulár. Súčasne zabezpečí overenie správnosti a kompletnosti zaevidovaných údajov, validáciu dát, aktívnosť elektronickej schránky a doplnenie dodatočných elementov. Ak ešte elektronicky nekomunikujete a agendu spracúvate v papierovej podobe, pomôžeme vám s elektronizáciou vašej agendy a prípravou samotných formulárov. Nasadenie a konzultácia prebieha elektronicky a nie je k nej potrebný žiaden fyzický kontakt. Stačia nám vzory vašich papierových formulárov, na základe ktorých vám pripravíme návrhy tých elektronických.

Elektronické formuláre a ich správu pomocou eFORM modulu využíva aj Sociálna poisťovna. Prečítajte si viac o jeho výhodách v prípadovej štúdii.

Pre viac informácií o produkte si stiahnite Produktový list eFORM modul.

OMEGA: Online pomoc v akútnej situácii.

V aktuálnej mimoriadnej situácii je potrebné využitie dostupných digitálnych nástrojov a riešení, ktoré nám uľahčia každodenné fungovanie a zvýšia našu vzájomnú bezpečnosť. Ako ľudia si uvedomujeme túto potrebu práve u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a preto vám ako IT firma so silným know-how v oblasti zdravotníctva ponúkame pomocnú ruku – rezervačný systém OMEGA na efektívny manažment pacienta za zvýhodnených podmienok. Nástroj OMEGA vám vie promptne pomôcť s elektronizáciou vašej agendy a komunikácie s pacientom – a naši experti sú teraz vzhľadom na výnimočný stav pripravení na jeho rýchle nasadenie vo vašej praxi, s možnosťou vyskúšať si jeho výhody na 3 mesiace zdarma. K dispozícii sú vám aj naši konzultanti, ktorí vám bezplatne poskytnú online support a poradia s možnosťami riešenia. Systém Omega využíva napríklad aj náš dlhoročný zákazník Národný onkologický ústav v Bratislave – prečítajte si o ňom viac v prípadovej štúdii.

Ako vám rezervačný systém OMEGA pomôže v praxi?
Portál funguje ako flexibilný nástroj na získavanie informácií a výbere termínu na žiadanom pracovisku, poskytuje komfortný prehľad termínov a zobrazuje odhadované časy. Prináša jednoduchý a efektívny manažment pacienta, znižuje byrokraciu a slúži tiež ako manažment a lepšie plánovanie zdrojov zdravotníckych zariadení. Okrem toho určuje poradia podľa závažnosti zdravotného stavu pacientov, prepája jednotlivé oddelenia a pracoviská, poskytuje prehľad vyťaženosti pracovísk a informuje pacientov o termínoch ich vyšetrení a iných informáciách prostredníctvom emailu a sms

EDPROC: Pomôže s elektronizáciou procesov a komunikácie, uľahčí fungovanie, prinesie prehľad.

Mnohé firmy neboli na teleworking či digitálnu prácu a komunikáciu pripravené a vybavené. Mnohé riešia svoju agendu aj v papierovej forme, čo v momentálnej situácii môže byť mimoriadne problematické. Ako IT firma vám preto chceme predstaviť EDPROC – jednoduché riešenie, ktoré dokáže elektronizovať tok dokumentov aj vo vašom prostredí. Finančný, telekomunikačný a priemyselný sektor je špecifický vysokou mierou customizácie procesov a nástrojov, ktoré sú vám šité presne na mieru. Riešenie EDPROC, ktoré sme v našom expertnom tíme vyvinuli s cieľom jednoduchej a prehľadnej digitálnej správy dokumentov od A po Z, však má tú výhodu, že využiva moderné používatelské rozhranie vo webovom prehliadaci, založené na Open Source softvéri Alfresco Community Edition a tak vám dokáže pomôcť rýchlo, efektívne a bez veľkých vstupných investícií.

Čo EDPROC dokáže a aké sú jeho hlavné výhody?
Základom je prehľadná práca s dokumentom a s jeho prílohami. Riešenie prináša možnosť pridávania poznámok, priraďovania úloh jednotlivcom aj skupinám používateľov a delegovania úlohy (napr. zastupovanie v prípade dovolenky, či PN). Podporuje vyhľadávanie v dokumentoch podľa rôznych kritérií, systém notifikácií a detail aktivity informujúci v akom kroku procesu je dokument, ale aj mobilné zariadenia či žurnál udalostí slúžiaci pre auditovanie procesu spracovania dokumentu.

Pre viac informácií si stiahnite Produktový list EDPROC

Každý zákazník má iné potreby. Naše riešenia Vám prispôsobíme na mieru, aby sme to zvládli spolu. V prípade záujmu alebo akýchkoľvek otázok volajte na 02/ 50 25 77 77 alebo píšte na info@datalan.sk

Aj vaše SLA je v bezpečí

Naše nástroje, technologické možnosti a expertné know-how sú Vám plne k dispozícii. Dokážu uľahčiť každodenné fungovanie a zvýšiť našu vzájomnú bezpečnosť. Aj SLA obsluhujeme v nezmenej vysokej kvalite a bez obmedzenia a zároveň za zvýšených bezpečnostných opatrení. V rámci dodávky garantujeme maximálnu kvalitu a dostupnosť v rámci zazmluvnených podmienok. Vďaka tomu sa môžete spoľahnúť, že komplexná podpora IT služieb spojená so správou počítačov a počítačovej siete (Sieťová podpora, Serverová podpora, Bezpečnostné riešenia, Mailové služby, Periférne zariadenia) funguje naplno.

Špeciálna spolupráca s lekármi v prvej línii

Datalanský spin-off DQI vďaka svojej unikátnej 3D tlačiarni pomáha lekárom v stomatologických ambulanciách. Spolu s firmou Ortho Alight, výrobcom a poskytovateľom technológií vyrovnávania zubov neviditeľným strojčekom, im rozdáva ochranné štíty vytlačené na tlačiarni HP Multi Jet Fusion. Zubári sú špecifická skupina lekárov, ktorí prichadzaju do veľmi tesného kontaktu s ústnou dutinou pacientov, čím sú vystavení najvyššiemu riziku nákazy. Navyše, kvôli použitiu zubárskej techniky ako sú vŕtačky či brúsky vzniká pri zákrokoch vyššia koncentrácia aerosólu vo vzduchu, čo môže tiež prispieť k ľahšej kontaminácii koronavírusom. Keďže starostlivosť o chrup je neodkladná aj v čase pandémie, zabezpečenie maximálnej ochrany zubárov im umožní poskytovať služby pacientom a zároveň eliminovať riziká.
Naše štíty im však okrem bezpečia poskytujú aj vysokú ergonómiu a pracovné pohodlie.
Sociálny nekomerčný projekt bol zrealizovany v rámci vlastných výrobných kapacít a štíty sú distribuované priamo do zubných ambulancií zdarma.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov