Projekt OverSi: Rýchlo, úsporne a s prehľadom

Štátny portál OverSi má na svojom konte prvé zaujímavé čísla a výsledky: prepojil viac ako 27 568 užívateľov, úrady si prostredníctvom tohto systému stiahli 675 055 výpisov a občanom a podnikateľom priniesol úsporu 10 303 686 eur. Najvyužívanejšími službami portálu sú výpis z obchodného, živnostenského a registra trestov. Na jeho funkčnosti sa im podieľal aj DATALAN.

Úradníci majú zákonnú povinnosť sami si získať niektoré potvrdenia či výpisy vydané inými štátnymi úradmi a nezaťažovať touto povinnosťou občanov. Portál bol spustený v súvislosti so zákonom proti byrokracii z dielne ÚPVII, ktorý vstúpil do platnosti 1.9. 2018. Ako úrad prezentoval začiatkom tohto roka, vďaka portálu nemuselo ísť pre výpis z listu vlastníctva či katastrálnej mapy osobne na kataster 204 771 občanov a na kolkoch, cestovnom a ďalších nákladoch ušetrili 3,6 milióna eur. Na pracovisko prokuratúry alebo IOM nemuselo chodiť ďalších 15 397 žiadateľov a štát im takto ušetril 212-tisíc eur. Ďalšie státisíce potvrdení si úrady stiahli priamou integráciou systémov medzi sebou. Projekt OverSi.gov.sk získal vďaka svojim prínosom Cenu ITAPA 2018.

Portál využívajú úradníci, a benefity prináša občanom, podnikateľom a ďalším skupinám obyvateľov, ako sú napr. rodičia školákov, ktorým prinieslo výrazné uľahčenie zrušenie predkladania papierového potvrdenia o návšteve školy. Medzi najnovšie služby portálu OverSi patria potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, na poistnom na sociálne poistenie a potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu.
Projekt vytvára podmienky na zapojenie všetkých organizácií verejnej správy cez rôzne typy sietí. Prístup je možný pomocou bežného webového prehliadača cez zabezpečenú sieť Govnet alebo cez internetový uzol do siete Govnet. Týmto spôsobom je možné pripojiť ľubovoľnú organizáciu štátnej a verejnej správy. Využíva sa cloudové riešenie, je nasadené v rámci vládneho cloudu MV SR.

Cieľom portálu OverSi bolo zníženie byrokracie a uplatnenie pravidla „Jedenkrát a dosť“ v praxi, čo znamená, že štát by nemal žiadať od občana či podnikateľa doklad, tlačivo, údaj, ktorý už (ktorémukoľvek) štátnemu úradu odovzdal. 

DATALAN na projekte participoval v rámci zapracovania nových funkčností, ktorého výstupom je poskytovanie informácie portálu OverSi prostredníctvom Centrálnej správy referenčných údajov (CSRU) o tom, či overovaná fyzická alebo právnická osoba má alebo nemá nedoplatky na poistnom voči Sociálnej poisťovni. Naši vývojári pripravili pre tento účel nový elektronický formulár, prostredníctvom ktorého sú poskytované požadované údaje. Súčasťou dodávky je aj finálna vizualizácia prezentovaná v rámci tejto funkcionality na portáli oversi.gov.sk.

Aby bolo možné cez tento kanál komunikovať, bolo potrebné navrhnúť a implementovať spoľahlivé integračné rozhranie, prostredníctvom ktoré sú prijímané požiadavky na overenie nedoplatkov na poistnom zo strany orgánov verejnej moci, tj. používateľov portálu OverSi, ako aj integrovaných subjektov, ktoré informácie o nedoplatkoch na poistnom potrebujú spracovávať. Ako prezradil projektový manažér Michal Ďungel: „Využili sme skúsenosti z predchádzajúceho projektu „Integrácia ASSR na ÚPVS“, ktorý sme realizovali pre Sociálnu poisťovňu v roku 2017. V rámci neho sme pripravili aj portálové riešenie, kde si fyzické aj právnické osoby môžu bez nutnosti návštevy pobočky Sociálnej poisťovne overiť prípadnú výšku nedoplatkov. Proces overovanie nedoplatkov nie je vždy jednoduchý, informácie sa nachádzajú v troch rôznych agendových systémoch, príp. v niektorých prípadoch ich musí manuálne vyhodnotiť zamestnanec Sociálnej poisťovne. V Sociálnej poisťovni bola v minulosti pre tento účel vybudovaná webová služba, ktorá agreguje získané výstupy a tie následne pre portál OverSi vyhodnocujeme a spracovávame do čitateľnej podoby – elektronického formulára.

Náš návrh novej služby rešpektuje aj požiadavky na hromadné spracovanie žiadostí s ohľadom na plánovanú početnosť žiadostí zo strany OverSi, resp. zo strany integrovaných partnerov.

„Pred nasadením bolo riešenie podrobené dôkladným záťažovým testov, vďaka čomu bol prechod na produkciu hladký, čo ocenili všetky zúčastnené strany,“

dodal Michal Ďungel.

Nová služba bola využívaná hneď od dátumu produkčného nábehu 28.11. 2019 a odvtedy boli úspešne spracované tisíce žiadosti.

Aj DATALAN tak prispel k naplneniu hesla „Jedenkrát a dosť“ a napriek šibeničným termínom, ktoré boli stanovené zo strany ÚPVII, odovzdal kvalitné riešenie. Navyše sa o naše know-how môžeme oprieť aj pri ďalších podobných projektoch, ktoré sú do budúcna plánované.

Na ďalšom rozvoji a možnostiach využitia portálu OverSi sa stále pracuje a okrem úspory času a financií by mal šetriť aj životné prostredie, keďže prináša výrazné zníženie objemu tlače.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov