Efektívne riadenie toku podnikových informácií s riešeniami SharePoint a systémom Edproc

Dokumenty, ci už elektronické alebo papierové, tvoria podstatnú súcast takmer každého podniku. Správa obchodných informácií, niekedy z viacerých zdrojov, je v mnohých prípadoch náročná úloha.

Na uľahčenie tejto úlohy vám DATALAN prináša systémy na správu dokumentov (DMS) MS SharePoint a Edproc, s ktorými to zvládnete rýchlo, jednoducho a efektívne.
V závislosti od charakteru podniku, systém správy dokumentov (DMS), ktorý zachytáva, ukladá a obnovuje papierové aj elektronické dokumenty, ponúka viacero kľúčových výhod:

Document Management System vám implementujeme ako praktický automatizovaný nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie interných procesov vo vašej organizácii. Podľa vašich potrieb ho upravíme na mieru, vďaka čomu ho môžete využívať ako komplexný a štruktúrovaný informačný systém pre celú organizáciu alebo samostatný program pre konkrétnu sekciu, dostupný aj na jeden klik z mobilných zariadení. V rámci služby máte k dispozícii riešenia pre intranetové aplikácie, digitálnu správu dokumentov a vývoj na platforme MS Sharepoint a systém Edproc.

DMS - Sharepoint riešenia a systém Edproc
MS SharePoint – intranet a aplikácie pre vás

MS SharePoint je aplikačná webová platforma integrovaná s balíkom Microsoft Office, dostupná cez internetový prehliadač a fungujúca ako systém na správu a ukladanie dokumentov. Obsahuje však aj množstvo ďalších podporných funkcionalít a aplikácií, napr. intranet. Systém je vysoko konfigurovateľný, vďaka čomu ho vieme jednoducho prispôsobiť potrebám vašej spoločnosti. Pomocou MS SharePointu vám dokážeme pokryť 90 % interných činností od intranetu, cez rôzne aplikácie až po úložisko dokumentov.

Predovšetkým je to systém na správu a ukladanie dokumentov,
ale obsahuje množstvo ďalších podporných funkcionalít ako:

Pomocou našich riešení na správu dokumentov aj vám pomôžeme s ich efektívnym tokom v organizácií. Vytvoríme vám prehľadný systém, v ktorom sa žiaden dokument nestratí.
Viac info o MS SharePoint a Edproc, ich výhodách a prínosoch pre váš biznis nájdete na datalan.sk

Edproc – správa dokumentov od A po Z

Edproc – Electronic Document Processing vám poskytne správu dokumentov od A po Z. Riešenie z dielne DATALANu slúži ako celofiremné úložisko zákazníckych aj interných dokumentov s možnosťou spracovania, vyhľadávania, notifikovania a jednoduchého skenovania do PDF. Umožní efektívnu prácu s využitím moderného používateľského rozhrania vo webovom prehliadači, ktoré je založené na Open Source softvéri Alfresco Community Edition.
Výhodou je, že Alfresco ako systém na správu  dokumentov v sebe obsahuje okrem iného aj Open Source softvér pre riadenie procesov Activiti, čím je splnená požiadavka na správu dokumentov, kde vo väčšine prípadov okrem ukladania a vyhľadávania je potrebné dokumenty aj schvaľovať alebo inak spracovať v predpísaných procesoch.

Co dokáže naše riešenie Edproc?

Potrebujete svoju prácu s elektronickými alebo papierovými dokumentmi zjednodušiť, sprehľadniť a zoptimalizovať, aby súčasne boli aj v bezpečí? Ozvite sa nám a spoločne nájdeme to správne riešenie pre vás.

Máte záujem o viac informácií?