Spravujte formuláre z jedného miesta

eForm modul je riešenie z dielne DATALANu, ktoré poskytuje IS zákazníka jednotné miesto pre správu, kontrolu, finalizáciu a transformáciu podaní do štruktúry elektronických formulárov pred odoslaním do registratúrneho systému.

Cieľovo je riešenie postavené pre všetkých zákazníkov, ktorí komunikujú so štátnou správou resp. pomocou elektronických schránok ÚPVS a
elektronických formulárov.
Modul poskytuje jednotné integračné rozhrania pre agendové systémy a zabezpečuje okamžitý pohlaď na stav spracovania elektronických formulárov.

Správne riešenie pre vás?

eform schema
eForm modul schema

Pre eForm modul bolo hlavnou úlohou vytvoriť jeden bod, cez ktorý bude možné odoslať akýkoľvek elektronický formulár pričom eForm modul zabezpečí overenie správnosti a kompletnosti zaevidovaných údajov, validáciu dát, aktívnosť elektronickej schránky a doplnenie dodatočných elementov (QR kódy, podpisy atď.).

V prípade, ak formulár obsahoval chybu je automatizovane notifikovaný systém, ktorý formulár odoslal. Používateľ má možnosť prihlásenia do eForm, kde môže formulár manuálne opraviť/doplniť, alebo poslať opravu opätovne cez webovú službu z vlastného IS.

Používateľ má možnosť sledovať stav spracovania elektronického formulára pomocou vystavených webových služieb alebo pomocou používateľského GUI. Po doručení podania do elektronickej schránky je automatizovane doplnená doručenka k odoslanému záznamu a je poskytnutá na stiahnutie pre agendový systém cez webové služby.

Ďalšie funkcionality eForm modulu:

Máte záujem o viac informácií?