Pomôžeme vám elektronicky komunikovať

Komunikácia prostredníctvom eSchránky od 1. novembra 2016 nahrádza klasický spôsob komunikácie inštitúcií s verejnou správou. V súčasnosti si už všetky dôležité dokumenty a podania inštitúcie štátnej správy posielajú výhradne elektronicky, co vedie k zjednodušeniu komunikácie. eSchránky sú zriadené na portáli ÚPVS na adrese www.slovensko.sk

egov connector
Prečo práve DATALAN?

DATALAN disponuje tímom skúsených odborníkov, ktorí vo firmách a organizáciách realizovali desiatky projektov zameraných na správu registratúry a elektronickú správu dennej pošty. Naše riešenia pre vás sú plne integrované s elektronickými schránkami na ÚPVS. Ako jedni z prvých na trhu sme vyvinuli riešenie v cloude eGOV Connector, ktoré vás jednoducho spojí s vašou elektronickou schránkou a umožní vám plnohodnotne fungovať.

Týkajú sa eSchránky aj vás?

Áno, ak vo vašej organizácii:
Výhody našich riešení:
Čo sa zmenilo zavedením povinných eSchránok?

eGOV Connector a eGOV Connector Lite

Manažment elektronických podaní - rýchlo a jednoducho

Riešenie eGOV Connector a eGOV Connector Lite od DATALANu umožňuje inštitúciám štátnej správy jednoducho a efektívne komunikovať s fyzickými i právnickými osobami a s verejnou správou pomocou integrácie na elektronickú schránku, bez nutnosti používať nový občiansky preukaz s čipom a čítačku čipových kariet.

Ktoré riešenie je pre vašu organizáciu optimálne?

eGOV Connector

Evidujete vo vašej organizácii niekoľko stoviek podaní ročne?
eGOV Connector predstavuje kombináciu správy registratúry Memphis a jej priame prepojenie s eSchránkami na ÚPVS. Zjednoduší vám správu registratúry, evidenciu a spracovanie správ, podaní, žiadostí a pod.

Výhody eGOV Connector:
Komplexné riešenie vám prinesie prehľadný systém v rámci interného obehu spisov, dokumentov a automatizáciu procesov, v rámci ktorej odpadá napr. povinnosť sledovať termíny rôznych podaní.

eGOV Connector Lite

Potrebujete rýchle, jednoduché a funkčné riešenie?
Cloudové riešenie eGOV Connector Lite umožňuje rýchle a jednoduché prepojenie na eSchránky, pomocou cloudového riešenia Správa registratúry Memphis, prijímanie a doručovanie podaní bez potreby občianskeho preukazu s čipom. Riešenie je možné uviesť do prevádzky do pár dní a vieme vám tiež pomôcť so všetkou administratívnou
agendou s UPVS.

Výhody eGOV Connector Lite:

Máte záujem o viac informácií?