Nemocničný informačný systém - nástroj, s ktorým Vás baví ordinovať

ORDINIS 4.0® je komplexný nemocničný informačný systém z dielne DATALANu určený na efektívnu správu zdravotníckych zariadení. Služby a funkcionalita modulov ORDINIS 4.0® spĺňajú v plnom rozsahu špecifické potreby centrálneho registra, ambulancií, lôžkových oddelení, operačných sál, oddelení centrálnej sterilizácie, transfúznych staníc, lekární a laboratórnych pracovísk. Podporujú správu digitálnych zobrazovacích systémov PACS, aktívne prepojenie na ezdravie, elektronické služby zdravotných poisťovní a ďalšie.

ORDINIS 4.0® v kocke:
Nemocničný IS (Ordinis a Clinicom)

Všetky moduly sú integrované nad jedinou databázou a pacientske dáta (aj archívne) sú on-line dostupné v reálnom čase. Systém si  nevyžaduje žiadne inštalácie na používateľské stanice – funguje vo všetkých webových  prehliadačoch aj na mobilných zariadeniach. Tiež nie je potrebná žiadna synchronizácia, všetky výsledky a zápisy sú po zaznamenaní resp. uvoľnení prístupné oprávneným používateľom.

Komplexné riešenie pre oblasti:
Technické parametre:
Popis modulov a funkcionalít
LÔŽKOVÁ STAROSTLIVOSŤ

Obsahuje kompletnú sadu všetkých  funkcií, ktoré sú v kompetencii lekára,
sestry a ošetrovateľského personálu. Zároveň umožňuje nastavenie individuálnych, najčastejšie používaných volieb. Súčasne poskytuje možnosť definovať medical guidelines – riadenie procesu zdravotnej starostlivosti, ale aj zníženie nákladov.

OPERAČNÉ SÁLY

Evidujú a plánujú sa tu poradovníky na využitie sál, plán operácií so 4 premennými – pacient, personál, operačná sála a vybavenie vrátane materiálu. Modul ďalej slúži aj na zápis operačného protokolu spojený s vyúčtovaním a
záznamom činností sálovej sestry. Okrem toho umožňuje tiež nahrávanie záznamu z operácie priamo počas zákroku. 

KOMPLEMENT

Obsahuje špecializované moduly pre laboratóriá, transfúzne stanice, krvné sklady a mikrobiologické oddelenia. Modul lekárne a skladov ŠZM je plne integrovaný do systému a splna všetky legislatívne požiadavky. Všetky moduly sú navzájom prepojené.

AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ

Ponúka jednoduché, používateľsky prispôsobené pracovné prostredie. Modul umožňuje plánovanie termínov pacienta s možnosťou zobrazenia orientačného času vstupu do ambulancie v čakárni. Disponuje tiež možnosťou nastavenia smart sheetu – zobrazenia celého ambulantného zápisu s dostupnosťou všetkých funkcií na1 klik.

ZOBRAZOVACIE METÓDY

Modul umožňuje obojstranné prepojenie NIS – nemocničného informačného systému s PACS ľubovoľného dodávateľa pomocou komunikačného štandardu HL7. Obsluhe poskytuje možnosť hlasového záznamu pre zápis nálezu a tiež možnosť tzv. „druhých“ ci „dvojitých“ čítaní nálezov. Ak nález vykoná externé pracovisko, jeho záver je možné preniesť on-line do dokumentácie pacienta s využitím rozhrania HL7.

POISŤOVŇA

Všetky činnosti spojené s pacientom (vyšetrenie, ošetrenie, liečba, operácia, rehabilitácia…) sa zaznamenávajú do dokladov, ktoré sú prepojené s číslom ochorenia a takto previazané s dokumentáciou pacienta. Modul obsahuje veľké množstvo rôznych prehľadov a štatistík, ktoré je možné užívateľsky definovať. Okrem toho je tiež možné exportovať parametricky nastaviteľné výstupy pre manažérsky systém.

CENTRÁLNA STERILIZÁCIA

Modul zabezpečuje pracovné procesy centrálnej sterilizácie od príjmu, spracovania žiadaniek a kontroly prijatého materiálu, cez komplexné procesy pre predsterilizačnú prípravu, až po samotnú sterilizáciu nástrojov a materiálu. Modul zahŕňa aj plne funkčné skladové hospodárstvo s  následnou expedíciou sterilného materiálu k  žiadateľovi. Zabezpečuje súčasne evidenciu nákladov na sterilizáciu pre jednotlivé oddelenia, operačné sály, ambulancie nemocnice a iné pracoviská.

Prinášame Vám najnovšiu generáciu nemocnicného informacného systému ORDINIS 4.0 pre lepšie fungovanie Vášho zariadenia.
Vdaka nemu bude Vaša práca jednoduchšia, informácie dostupnejšie a starostlivost o pacienta efektívnejšia.

Máte záujem o viac informácií?