Jedna platforma, nekonečno možností

Jedna platforma, nekonečno možností. Portálové riešenie Liferay je open source nástroj, ktorý umožňuje správu dát, aplikácií a procesov z jedného používateľského rozhrania. Liferay zvyšuje angažovanost zamestnancov vo vnútrofiremných procesoch, integruje množstvo firemných technológií a
aplikácií, zvyšuje príjmy B2B a to všetko na jednej platforme.

Liferay – portálové riešenie na mieru priamo pre vás

Liferay Portal je open source podnikový portál, ktorý umožňuje správu dát, aplikácií a procesov z jedného centrálneho používateľského rozhrania. Portál sa skladá z funkčných jednotiek, ktoré sa nazývajú portlety. Vďaka širokej škále integrovaných funkcií a aplikácií v kombinácii s custom riešeniami od DATALANu vám Liferay portál ponúka nekonečno možností.

Liferay ako integračná platforma vám umožňuje spojiť všetky vaše systémy do jedného komplexného nástroja, ktorý používateľom poskytne zážitok z ozajstného digitálneho pracovného prostredia. DATALAN vám vie dodať komplexné portálové riešenie založené na platforme Liferay s ohľadom na konkrétne požiadavky vašej organizácie. V rámci projektu zabezpečíme inštaláciu riešenia a jeho konfiguráciu, prípravu vizuálnych šablón, nastavenie aplikácií používaných na portáli alebo naprogramovanie špecializovaných aplikácií podľa požiadaviek, napojenie na interné systémy, organizačnú štruktúru a iné. Dostanete tak funkčný portál vytvorený na mieru s možnosťou správy obsahu internými používateľmi bez nutnosti programovania.

Najčastejšie využitie Liferay platformy v praxi

Intranet

Pomocou Liferay nástrojov, aplikácií a pomocou našich riešení na mieru vám vieme zostaviť platformu, ktorá pomôže riadiť vašu firmu a zamestnancov efektívnejšie, informuje o dianí vo firme a poskytuje úložisko dôležitých dokumentov. Liferay portál umožňuje vytvoriť štruktúru stránok na základe rozdelenia do organizačných zložiek v spolocnosti, co napomáha pri cielení obsahu a funkcionality a zefektívňuje prácu zamestnanca.
Ako integračná platforma, umožňuje Liferay previazanie vašich existujúcich firemných systémov a tým doručiť všetky dôležité informácie na jedno miesto, ktoré poskytne zamestnancovi efektívny prehlaď o jeho dochádzke, dovolenkách, plánovaných akciách, inventári, žiadankách, úlohách zamestnanca, jeho KPI a mnoho ďalšieho.

Príklady využitia:

Digitálne pracovisko

Dnešné nároky zamestnanca na jeho pracovné prostredie sa zvyšujú a sám si uvedomuje, že zefektívnenie jeho pracovného prostredia ho môže posunúť ďalej. Ponúknite svojím zamestnancom nové Digitálne pracovisko, kde na jednom mieste nájde všetky potrebné nástroje pre prácu.

Požiadavky na moderné Digitálne pracovisko:

Zákaznícke portály

Liferay portál umožňuje efektívnu a rýchlu tvorbu stránok, kde pomocou jeho nástrojov za pár minút „vyklikáte“ celú stránku s kompletným dizajnom, grafickými a funkčnými prvkami, obrázkami a ďalšími komponentmi aj bez znalosti programovania. Odľahčíte tak prácu vlastným zamestnancom a urýchlite procesy pre zákazníka.

Funkcie pre vaše Zákaznícke portály:

Integračná platforma

Vo firmách existuje množstvo systémov, ktoré sú špecifické pre ich podnikanie, firemné procesy a pod. Niekedy ide o zastarané systémy, ktoré boli využívané v minulosti, ale dnes slúžia na uchovávanie dát. Liferay portál ako integračná platforma predstavuje prezentačnú vrstvu pre integráciu obsahu a služieb z back-end systémov a podporuje metódy integrácie ako SOAP, REST, RSS.

Výhody Liferay ako Integračnej platformy:
Vybrané možnosti integrácie na Liferay platforme:

Webová stránka

Prezentujte svoje podnikanie, spoločnosť alebo svoj produkt na platforme, ktorá ponúka najnovšie technológie a množstvo aplikácií. Liferay portál umožňuje jednoducho, rýchlo a efektívne vytvárať prezentačné stránky aj pre ľudí, ktorí nepochádzajú z technického prostredia.

Vybrané možnosti integrácie na Liferay platforme:

Headless API

Liferay ponúka možnosť Headless API pre všetky out-of-the-box služby. To umožňuje zákazníkovi vytvoriť si vlastný front-end a dáta a obsah čerpať z Liferay back-endu. Vďaka headless API sa môžu vývojári integrovať na Liferay a pracovať s obsahom v ňom, alebo zakomponovať obsah do vlastného existujúceho ekosystému. Liferay API podporuje špecifikáciu OpenAPI, najpopulárnejší framework pre RESTful API.

Referencie

sociálna poistovna logo
ministerstvo zahranicnych veci SR logo MZVaEZ
ministerstvo kultury sr logo
generalna prokuratura sr logo
dcom logo
Telekom Logo
volkswagen financne sluzby logo vwfs

Máte záujem o viac informácií?